KAFFED Olağanüstü Genel Kurulu

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Federasyonumuza ulaştırılan, Federasyonumuzun isminin “Çerkes Dernekleri Federasyonu” olarak değiştirilmesi gündemi ile olağanüstü genel kurul talep eden 104 adet dilekçe ve genel kurulun toplanması hususunu düzenleyen tüzüğümüzün 10/b maddesi gereğince 21 Nisan Pazar günü olağanüstü genel kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması durumunda 28 Nisan Pazar günü ikinci toplantının yapılmasına karar vermişti.

p>

p>

 span>

p>

21 Nisan Pazar günü TES-İŞ Sendikası’nda gerçekleştirilen KAFFED Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında, isim değişikliği önerisinin oylanması ve tüzük değişikliğine gidilebilmesi için gerekli olan 173 delege sayısının 148’de kalması nedeni ile oylama gerçekleştirilemedi. span>

p>

 span>

p>

Bunun üzerine isim değişikliği konusunda katılımcıların görüş ve önerilerini sundukları toplantı ve konusu, katılım olması halinde 28 Nisan’a değilse Olağan Genel Kurula bırakıldı.

p>

 

Genel Kurul görüntülerini video strong>sayfamızdan izleyebilirsiniz. 

p>

{gallery}/haber/federasyon/2013/olaganustu_g_k{/gallery}

p>
nanKaffed

Share