Olağanüstü Genel Kurula Giderken

Kamuoyumuzun malumu olduğu üzere, Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu 31.03.2013 tarihinde gerçekleştirdiği olağan toplantısında, Federasyonumuza ulaştırılan, Federasyonumuzun isminin “Çerkes Dernekleri Federasyonu” olarak değiştirilmesi gündemi ile olağan üstü genel kurul talep eden dilekçeler ve genel kurulun toplanması hususunu düzenleyen tüzüğümüzün 10/b maddesi gereğince 21 Nisan Pazar günü olağan üstü genel kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması durumunda 28 Nisan Pazar günü ikinci toplantının yapılmasına karar vermiştir.

Özellikle sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmalar sonrası Yönetim Kurulumuz aşağıdaki açıklamaları yapma ihtiyacı duymuştur:

1. Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin istisnasız tamamı, kurulduğu günden bu yana koşulsuz ve mutlak bağlılığımızı sürdürdüğümüz şekilde, Federasyonumuzun tüm Adığelerin, Abazaların, Ubıhların, Asetinlerin, Çeçenlerin, yani kendisini bu çatı altında konumlayan, bu yapının kendisini temsil ettiğini kabul eden tüm Kafkasyalıların örgütü olduğuna inanmaktadır. Bu birlikteliği hedef alanlar, bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da karşılarında ilk olarak Federasyonumuzu bulacaklardır.

p>

2. Federasyonumuz Yönetim Kurulu’nun getirilen isim değişikliğini destekleyen üyeleri de, isim değişikliğini desteklemeyen, mevcut ismin korunmasını isteyen üyeleri de bulunmaktadır ve bu tercihleri, diğer tüm delegelerimiz için olduğu gibi, sadece birer genel kurul delegesi olarak kendilerini bağlamaktadır.

p>

3. Federasyonumuz Yönetim Kurulu’nun, kurumumuzun ismin değiştirilmesi ya da korunması yönünde,  yönetim kurulu olarak bir kararı yoktur. Olağan üstü genel kurul kararı talep eden dilekçeler kurulumuza sunulana kadar da bu konu yönetim kurulumuz gündemine alınmamıştır.

p>

 

Yönetim Kurulumuz, olağan üstü genel kurul sürecinin toplumumuza ve örgütümüze yaraşır bir seviyede yaşanacağından, geleneklerimize ve demokrasiye olan bağlılığımızla sürdürülecek sağlıklı tartışmaların süreç sonucunda birlikteliğimize ve örgütümüze güç katacağından şüphe duymamaktadır.

 

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz...

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu

 


nanKaffed

Share