Moshe Gammer Vefat Etti

Kafkasya üzerine çalışmalarıyla tanınan ünlü tarihçi Moshe Gammer vefat etti.

1977'de Tel Aviv Üniversitesi'nden mezun olan Moshe Gammer, 1989 yılında London School of Economics and Political Science'da doktora derecesini aldı. Tel Aviv Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Tarihi Bölümü'nde öğretim üyesi olan Gammer'in Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan (Londra: Frank Cass, 1994), Sovyet Tarihçiliğinde Şamil (İstanbul: Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı, 1996) ve The Lone Wolf and the Bear. Tree Centuries Chechen Defiance of Russian Power (Londra: C. Hurst & Co.,2005) isimli kitapları ve Kafkasya tarihine ilişkin çok sayıda makalesi bulunuyor.

p>

Moshe Gammer, vefatından önce bir tarihçi olarak Çerkeslere yönelik uyarılarında şöyle diyordu:

“Benzer bir geçmişe sahip olduğum için sorunlarınızı, acılarınızı, endişelerinizi ve umutlarınızı anlıyabiliyorum ve sempati duyuyorum. Bir hayale sahip olmak, onun için çalışmak ve gerçekleştirmek çok önemlidir. Bir insan olarak üzerinde durduğumuz iki ayağımız, hayaller ve gerçekçi olmaktır. Fakat, hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışırken, geçmişimizdeki derslerden de öğrenmemiz gerekir (burada şimdi bir tarihçi konuşuyor...). Tarihinizi hiçbir zaman unutmamalısınız, özellikle 1837 ve 1856'da olanları. Bunlardan çıkan ders, Büyük Güçlerin kendi çıkarları için küçük halkları kullanmak isteyeceğidir. Büyük Güçler yardım sözü verirler, hatta ederler de, fakat sonuçta tamamen onlara güvenilmemelidir (bu, onların verdiği herhangi bir desteği sonuna kadar kullanmamak anlamına gelmez), fakat, son kertede, en çok yardıma gereksinim duyulan anda, Büyük Güçler bunun kendi çıkarlarına karşı olduğunu düşünüp yardım etmekten vazgeçebilirler.”

p>

 


nanKaffed

Share