KAFFED Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

 

TOPLANTI TARİHİ                    :24.02.2013

p>

KARAR SIRA NO                      : 143

p>

TOPLANTIYA KATILANLAR   :

p>

GENEL BAŞKAN                      :  VACİT KADIOĞLU

p>

ÜYELER                                     :  FİLİZ ÇELİK -HASBİ YILMAZ -YILDIZ ŞEKERCİ - MURAT CANLI – HASAN SEYMEN-HAKAN ALPASALAN –ÖZKAN ÇOKLAR- BEKİR SAMİ YAVUZ –ERDOĞAN YAŞAR –DOĞAN DUMAN - DEMİR KIZILKAYA-BERSİS KARABULUT-EROL TAYMAZ

p>

Yönetim Kurulumuz  24.02.2013  tarihinde Genel Merkez toplantı salonunda toplanmış;Yapılan toplantıda  gündemindeki konuları görüşülmüş ve ;

p>

1-      Kafkas Dernekleri Federasyonu İktisadi  İşletmesinin herhangi bir iktisadi faaliyet gösterilmemesi sebebiyle  kapatılmasına, bu konudaki işlemleri yapmak üzere Genel Sayman Hasbi YILMAZ’ın görevlendirilmesine

2-      Soydaşlar Yasasının diasporadaki Çerkesleri kapsayıp kapsamadığı ve Anavatanda Adıgebze eğitim konusunda yapılan değişiklikler sonucunda oluşan son durum konusunda Dünya Çerkes Birliği’ne yazı yazılmasına bu konuda Türkiye'deki DÇB üyeleri ile görüşülmesine, Genel sekreter Murat CANLI’nın görevlendirilmesine, aynı konuda Yönetim Kurulu Üyesi Bersis KARABULUT ve Ankara Çerkes Derneğinin araştırma yapmak üzere görevlendirilmesine yapılan araştırma sonuçlarının bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine

3-       Türkiye de bulunan kurum ve grupların bir araya gelerek Suriye ,Soçi Olimpiyatları ve anavatan ile ilişkiler gibi temel konularda ortak bir görüş belirlemeleri gerektiği ve bu konuda Federasyonumuzun öncülük etmesi gerektiği yönünde verilen 800 imzalı dilekçe değerlendirildi; Bu konuda Federasyonumuz tarafından bir organizasyon yapılmasına, Nisan ayı içerisinde Ankara da bu gündemle bir toplantı gerçekleştirilmesine, bu organizasyonu gerçekleştirmek üzere  organizasyon komitesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Filiz ÇELİK, Koordinatör Betül DİNÇER, Genel Başkan Yardımcısı Hasan SEYMEN, Yönetim Kurulu Üyesi  Demir KIZILKAYA ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Murat EĞİR’in görevlendirilmesine

Oy birliği ile karar verildi.

 

VACİT KADIOĞLU            Hasan SEYMEN                      Doğan DUMAN           Murat CANLI
Genel BAŞKAN                Gnl.Bşk.Yrd.                             Gnl.BşkçYrd.              Genel.Skrt.                    

p>

FİLİZ ÇELİK                       dız ŞEKERCİ           Hakan ALPASLAN         Bekir Sami YAVUZ
Gnl.Eğt.veTeş.Skr                    Üye                             Üye                                  Üye

p>

Bersis KARABULUT                 Demir KIZILKAYA                        Erdoğan YAŞAR
Üye                                                     Üye                                        Gnl.Sosyal İşler Skr.                      

p>

Hasbi YILMAZ                   Erol TAYMAZ                          Özkan ÇOKLAR
Gnl.Mali.Skr.                         Üye                                          Üye

p>

 

 


nanKaffed

Share