Çerkesler Ankara’dan Rusya’ya Seslenecek

[STAR GAZETESİ] Türkiye’deki Çerkesler, Suriye’de zor durumda olan soydaşlarının sesini dünya kamuoyunu duyurmak amacıyla Ankara’daki Rusya Büyükelçiliği önünde toplanacak.

p>
div>

'Suriye'de Çerkesler ölüyor!' sloganıyla 5 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 15:00’te toplanacak olan Çerkesler, Rusya Büyükelçiliği önünden Rusya’ya ve dünya kamuoyuna seslenecek. KAFFED tarafından yapılacak basın açıklamasında, Suriye’de taraf olmadığı bir iç savaşta yaşam mücadelesi veren 100.000 bin civarındaki Çerkes için anavatana geri dönüş talebinde bulunulacak.

İşte konuyla ilgili Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun kamuoyuna sunduğu açıklama:

Bilindiği üzere 2011 yılı başlarından bu yana Arap Baharı olarak adlandırılan ve Kuzey Afrika ile Ortadoğu’da pek çok ülkeye yayılan olaylar dizisinin devamında Suriye’de kanlı ve kirli bir iç savaş başlamıştır. Bu savaşın kurbanlarından birisi de Suriye’deki nüfusları 100.000 civarında tahmin edilen Çerkeslerdir. Çerkeslerin Suriye’de şu anda yaşıyor oldukları şey bir dizi tarihsel trajedinin son halkasıdır. Suriyeli Çerkesler, Çarlık Rusyası tarafından 19. yüzyılda Osmanlı topraklarına sürülen Çerkeslerin torunlarıdır. Çerkesler pek çok başka azınlık gibi, taraf olmadıkları bu kirli savaşta Suriye rejiminin ve muhalefetin karşılıklı ateşi arasında ölüm kalım mücadelesi vermektedir.

Suriye’de farklı yerleşim biriminde dağınık olarak yaşayan Çerkesler bu savaşta bir azınlık olarak taraf olma ya da toplu bir tavır sergileme durumunda değildir. Fakat hem rejim hem de muhalifler tarafından taraf tutmaları beklenmektedir. Bu durum Çerkeslerin durumunu her geçen gün daha da kötüleştirmektedir. Uluslararası toplumda Suriyeli Çerkeslerle ilgili bir farkındalık söz konusu değildir ve Çerkesler neredeyse görmezden gelinmektedir.

Şu ana kadar Suriye dışına çıkabilen Çerkeslerin sayısı yaklaşık rakamlarla 2000 Ürdün, 1000 Kafkasya, 500 Lübnan, 500 Türkiye olmak üzere 4000 civarındadır ve bu sayı sürekli olarak artmaktadır. Bunlar, kendi anavatanları da dâhil olmak üzere gittikleri yerlerde soydaşlarının sağladığı imkânlar ve akrabalarının yardımları sayesinde yaşamlarını devam ettirebilmektedir. Ne var ki, bu sürdürülebilir bir durum değildir. Ayrıca Suriye dışına çıkmak isteyip çıkamayanların sayısı da oldukça yüksektir. Bunların büyük kısmı da Kafkasya'ya geri dönmek arzusunda olmasına rağmen Rusya’nın sürekli ve çeşitli engellerine takılmaktadır.

Çerkesler olarak bizim talebimiz öncelikli olarak Çerkeslerin anavatanlarına, Kafkasya’ya geri dönüşlerinin önündeki bütün engellerin kaldırılmasıdır. Kendi anavatanlarına herhangi bir şarta bağlı olmaksızın geri dönebilmek Çerkeslerin en doğal hakkıdır. Çerkeslerin kendi anavatanlarına dönmesini istemeyen Rusya ise insanlarımızın yaşadığı bütün sıkıntılara rağmen bu sorunun çözümüne katkıda bulunmayı reddetmektedir çünkü Çerkesleri Kafkasya’da istememektedir. Şu ana kadar formal ve informal grupların temsilcileri tarafından resmi makamlara iletilen bütün talepler karşılık dahi verilmeden, gayri ciddi bir tutumla reddedilmiş, sivil toplum kuruluşlarının talepleri görmezden gelinmiş, dünyanın çeşitli yerleriyle birlikte Kafkasya’da ve Rusya’da bireysel ve toplu olarak yapılan protestolar dikkate alınmamış ve hatta kimi zaman engellenmiştir.

Rusya bu olumsuz tutumuna son vermeli ve artık Çerkeslerin sesini duymalıdır.

Sesimizi duyurmak ve Rusya’ya taleplerimizi haykırmak için 5 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 15:00'de Ankara’da Rusya Büyükelçiliği önünde KAFFED tarafından yapılacak olan basın açıklamasına gidiyoruz.

p>

http://haber.stargazete.com/guncel/suriyede-cerkesler-oluyor/haber-716573

 

div>
nanKaffed

Share