Suriye Çerkesleri Anavatan Yolunda

Kafkas Dernekleri Federasyonu Balıkesir Adige Çerkes Kültür Derneği dün düzenlediği basın açıklamasında Suriye´de yaşanan olaylar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Çerkeslerin yurtlarına dönmeleri konusundaki engellerin ortadan kaldırılması istendi. Dernek başkanı Erhan Salkaf tarafından düzenlenen basın açıklamasına Kafkas Dernekleri Federasyonu´na bağlı Çerkes dernekleri üyeleri katıldı.

Dün Otel Basri´de düzenlenen toplantıya Balıkesir, Bursa, Susurluk, Bandırma, Gönen, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Biga´da yaşayan Çerkeslerin temsilcileri katıldı. Basın toplantısında Suriye Çerkesleri´nin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunularak, anavatanına dönemeyen Çerkeslerin acil ve sağlıklı tahliyesi için önlemlerin alınması gerektiği dile getirildi.
      
SURİYE ÇERKESLERİ VATANINA GERİ DÖNMELİ
      
Balıkesir Adige Çerkes Kültür Derneği Başkanı Erhan Salkaf tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü ile Çerkesleri anavatanlarından kopararak dünyanın dört bir tarafına savuran Çarlık Rusyası’nın mirasçısı ve devamı olan Rusya Federasyonu, tarihi ve insani sorumluluklarından daha fazla kaçmamalı, iki ateş arasında kalmış Suriye Çerkeslerinin vatanlarına dönmesinin önündeki her türlü engeli derhal kaldırmalı, kendi olanakları ile anavatanlarına dönemeyen Çerkeslerin acil ve sağlıklı tahliyesi için özel önlemler almalıdır...
      
ÇERKESLER SAVAŞA KARŞI
      
Yaklaşık iki yıldır Suriye’de kanlı bir iç savaş devam etmekte, her geçen gün çatışmalar daha da şiddetlenmekte, daha da vahşi bir hal almaktadır. Tüm savaşlarda, tüm çatışmalarda olduğu gibi Suriye´deki iç savaşta da yine en çok masum siviller etkilenmekte, taraf olmadıkları kirli bir savaşa kurban verilmektedir. Karanlık ittifakların parçası küresel ve bölgesel tüm aktörler, yine, yaşanan bu insanlık dramını, akan kanları, yitip giden hayatları umursamamakta, sadece petrol boru hatlarını, silah satışlarını, kendi büyük projelerini dert etmektedir. Savaşın, soykırımın, sürgünün, vatanından, yuvasından koparılmanın ne olduğunu çok iyi bilen Çerkesler, sebebi her ne olursa olsun, her ne uğruna yapılır ise yapılsın her türlü savaşa ve sivil halka yönelik her türlü şiddete karşıdır.

p>

Devam etmekte olan bu kanlı savaşın kamuoyunca pek bilinmeyen kurbanlarından birisi de Suriye’deki Çerkeslerdir. Suriye’de yaşayan Çerkesler, Rus – Kafkas Savaşları sonrasında, Çarlık Rusyası’nın uyguladığı soykırımının ardından Çarlık Rusyası, Osmanlı İmparatorluğu ve Biritanya Krallığı gibi dönemin egemen güçlerinin işbirliği ile anavatanlarından sürülen Çerkeslerin torunlarıdır. Tüm Çerkesler gibi Suriye’de yaşayan Çerkeslerin de anavatanı Çerkesya’dır ve hep öyle kalacaktır. Karanlık etrikalara kurban edilip vatanlarından kopartılan Çerkesler bir daha bu oyunlara gelmeyecek, ne Suriye’de, ne Türkiye’de ne de başka bir yerde, bir daha kimsenin projelerine malzeme olmayacaktır.
      
SURİYE ÇERKESLERİ´NİN SESLERİNİ DUYAN YOK
      
Suriye’deki Çerkesler iki ateş arasında ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Çerkes yerleşimleri bombalanmış, pek çok Çerkes hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmış, binlercesi imkansızlıklar içinde sığınıklara hapsolmuş durumdadır. Binlerce Çerkes ailelerini, akrabalarını, dostlarını artlarında bırakarak belirsizlikler içinde evlerini, köylerini terk etmek, Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmışlardır. Bine yakın Çerkes anavatanımızdaki cumhuriyetlerimize dönmeyi başarmışsa da hiç bir devlet desteği alınamadığı için kısıtlı yerel imkanlar ve yardımsever insanlarımızın destekleri ile ancak asgari ihtiyaçları karşılanabilir durumdadır.

p>

Yaşanan bu iç savaşın galibi kim olursa olsun, en büyük zararı taraf olmayan ve hiçbir devlet tarafından da desteklenmeyen Çerkesler görecektir. Suriye’de yaşayan Çerkeslerin feryatlarını anavatanlarında ve diasporada yaşayan Çerkes kardeşleri dışında kimse duymamakta, hiç kimse yardım elini uzatmamaktadır.
      
TEK ÇIKIŞ ANAVATANA DÖNMELERİ
      
Suriye Çerkesleri için bu ateş çemberinden tek çıkış anavatanlarına dönmektir. Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, tüm uluslararası aktörler, derhal Çerkeslerin kayıtsız şartsız anavatanlarına dönüş hakkını tanımalıdır. Kafkas Dernekleri Federasyonu, bu amaçla, defalarca Rusya Federasyonu yönetimine ulaşmayı denemiş, Rusya Federasyonu’ndan gerek tarihi, gerek büyük devlet olmanın gerektirdiği insani sorumlulukları gereği, kendi anayasasında da koruma altına alınan Çerkeslerin haklarına riayet etmesini, hiç bir önkoşul ya da uygulanması imkansız uzun ve zorlu prosedürler dayatmaksızın başta Suriye’de yaşayanlar olmak üzere tüm Çerkeslerin vatanlarına dönmelerinin önündeki engelleri kaldırmasını ve teşvik edici özel önlemler almasını talep etmiştir. Rusya Federasyonu yönetimi, maalesef, tarihi sorumluluklarından kaçmaya devam etmekte, yaşanan trajedinin farkında ve çözüm üretebilecek güce sahip olmasına rağmen Çerkeslerin sesini duymamakta, duymamazlıktan gelmektedir.
      
ÇERKES SÜRGÜNÜNE SON VERİLSİN
      
Çerkeslerin yegane duası “Tanrı bütün insanları özgür ve mutlu kılsın, fakat Çerkesleri de unutmasın!”dan ibarettir. İnsanlığa, barışa, kardeşliğe olan tüm inancımıza, geleneklerimize ve demokrasiye olan tüm bağlılığımızla başta Rusya Federasyonu ve Türkiye olmak üzere, uluslararası kamuoyundan Suriye´de yaşanan trajediye evrensel insan hakları temelinde yaklaşmalarını, savaşın ve çatışmanın bir an önce durdurulması için yapıcı adımlar atılmasını istiyoruz, Ayrıca Rusya Federasyonu’ndan, tarihsel sorumluluklarından daha fazla kaçmamasını, kota, vize, oturum izni gibi haksız uygulamaları derhal kaldırarak başta Suriye’de yaşayanlar olmak üzere tüm Çerkeslerin, anavatanlarına dönüşlerine imkan sağlamasını, dönüşü özendirici önlemler almasını, Kosava örneğinde olduğu gibi, Suriye’de yaşayan Çerkeslerin de güvenlik içinde tahliyesini ve sağlıklı bir şekilde vatanlarına dönüşlerini sağlamasını, vatanına dönen ve bundan sonra dönecek Çerkesler için özel düzenlemeler yapılmasını, federal bütçeden acil durum fonları oluşturularak, barınma, gıda, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri vermeye başlamasını, kısa vadeli eylem planları hazırlayarak, kardeşlerimiz için rehabilitasyon programları oluşturmasını ve 148 yıldır devam eden Çerkes Sürgünü’ne artık bir son vermesini talep ediyoruz."

p>

Kaynak: http://www.balikesirpolitika.com/detay2a.asp?id=21296&datakod=h15&yy=3&kod=3&fb_source=message 

 

Balıkesir'de yapılan Güney Marmara Bölge Dernekleri Toplantısı ve Basın Toplantısı Fotoğrafları

p>

{gallery}/haber/diaspora/2012/balikesir/311212{/gallery}


 


nanKaffed

Share