14 Mart Adıge Dili ve Edebiyatı Günü

İlk Adıgece alfabenin yayımlandığı günü biliyor musunuz? 14 Mart 1853.  14 Mart, Bersey Wumar tarafından Tiflis’te ilk Adıge Alfabesi’nin yayımlanışının yıldönümü, Adıgecenin (tekrar) yazılı hale geldiği bir dönüm noktası...

Günümüzde Ubıhca gibi yokolma tehlikesiyle karşı karşıya olan Adıgece, Adıge halkının binlerce yıllık deneyim ve kültürünün ürünü. Tüm insanlığın önemli bir varlığı olan Adıgecenin korunması ve geliştirilmesi için 14 Mart, 10 Nisan 2000 tarihinden beri Adıge Cumhuriyeti’nde Adıge Dili ve Edebiyatı Günü olarak kutlanıyor.

p>

 

+''+nan+'



'+Kaffed

Share