KAFFED I. Ortak Akıl Toplantısı Tamamlandı

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED)  11- 12 Aralık 2010 tarihlerinde Bolu Koru Otel’de “Diasporadan anavatana, bugünden geleceğe… Ortak Akıl Toplantısı”  düzenledi.

Adıgey Cumhuriyeti, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden davet edilen 50 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantının belli aralıklarla sürdürülmesi planlanıyor.

Düzenlenen bu ilk toplantı, katılımcıların 10 Aralık Cuma akşamı otele giriş yapmaları ile akşam yemeğinin ardından tanışma ve programının değerlendirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişlerinin yapılması ile başladı.

Akşam saat:10.30’a kadar devam eden bu görüşmenin ardından katılımcılar geç saatlere kadar sohbet ettiler.

“Ortak Akıl Toplantısı” 11 Aralık sabah oturumu KAFFED başkanı Cihan Candemir’in toplantının amacı, hedefi ve yöntemi konusundaki açılış konuşması ile başladı.

Daha sonra oturum başkanı Prof.Dr. Ayhan Kaya “Diaspora kavramı ve dünyadaki farklı diasporik örgütlenmelerin dünü bugünü” konulu bir sunum yaptı. İlgiyle izlenen bu sunumun ardından konu başlığı ile ilgili olarak Prof. Dr. Sevda Alankuş bir çerçeve konuşması yaptı. Daha sonra katılımcıların görüşlerini dile getirdikleri “adlandırma sorunu, diaspora kavramı ve vatan tanımı” bölümüne geçildi. Bu konuda görüş ve düşüncelerini dile getirmek isteyen katılımcılar 5’er dakikalık konuşmalarını yaptılar.

Öğlen yemeğinin ardından saat 13.30 da başlayan ikinci oturumun çerçeve konuşmasını Prof. Dr. Erol Taymaz yaptı. Daha sonra söz isteyen katılımcılar 5'er dakikalık konuşmaları ile “Diasporada durum, beklentiler ve hedefler” başlığı altında asimilasyon, kimlik konumlandırması, örgütlenme ve talepler konusundaki görüş ve düşüncelerini dile getirdiler.

16.30 da başlayan üçüncü oturumun konu başlığı “anavatanda durum, beklentiler ve hedefler” idi. Sezai Babakuş’un çerçeve konuşmasının ardından katılımcılar “Devlet ve toplum örgütlenmesi; demografik, etnik ve dinsel dinamikler; Rusya ilişkileri ve talepler” konusundaki görüşlerini aktardılar.

12 Aralık Pazar günü sabah oturumu saat: 9.00’da başladı. İlk olarak, pazar günü yapılan toplantıya katılamayacak olan Ayhan Kaya’nın cumartesi günü yapılan toplantıyla ilgili değerlendirmesi okundu.

Daha sonra başkanlığını Doç Dr. Mithat Çelikpala’nın yaptığı “Diaspora-Anavatan İlişkileri ve Etkileşimi konulu “oturuma geçildi. Burada bir konuşma yapan Mitat Çelikpala Uluslararası dengeler ve denklemler ışığında diaspora- anavatan coğrafyası konularında bilgiler verdi. Konu başlığı ile ilgili olarak Prof. Dr. Erol Taymaz yaptığı çerçeve konuşmasından sonra katılımcılar söz alarak oturumun alt başlıkları “Güncel tespit ve beklentiler, işbirliği pratiği, dönüş” konularındaki görüş ve düşünceleri aktardılar.

Öğlen yemeğinden sonraki oturumda “gelecek beklentisi ve gelecek planlaması” konusu görüşüldü. Strateji, öncelikler, örgütlenme ve medya alt başlıkları ile ilgili olarak söz alan katılımcılar somut ve heyecan verici önerilerde bulundular.

İkinci günkü oturumların moderatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Mitat Çelikpala yaptığı kapanış konuşmasında “Bu güne kadar katıldığım hiçbir toplantıda bu kadar not tutmadım. İki gündür aldığım notlar 70 sayfa oldu. Bu toplantı biz akademisyenlerinde arayıp bulamayacağı düzey ve kalitede olmuştur. Dolayısıyla bizde bu çalışmayı kendi akademik çalışmalarımızda da değerlendireceğiz” dedi.

Not: Moderatörlerin birkaç gün içerisinde hazırlayacakları toplantının sonuç bildirisi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 


nanKaffed

Share