I. Ortak Akıl Toplantısı – Başkanın Değerlendirme Yazısı

KAFFED tarafından düzenlenen 1. Ortak Akıl Toplantısı 11-12 Aralık tarihlerinde Bolu Koru Otel'de belirli sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda belirlenen ortak görüşler “sonuç bildirisi” olarak kamuoyumuz ile paylaşılmıştır.

p>

Toplantının amaçları çok yönlü olup, bu toplantı uzun zamandır tartışılan ancak gerçekleşmesi gecikmiş bir projemizdir. En fazla finansal nedenlerle geciken bu toplantıyı sonunda tüm zorlukları aşarak gerçekleştirmiş olmamız Federasyonumuz adına büyük bir deneyim olmuş, geleceğe yönelik cesaretimizi artırmıştır. Toplantının gerçekleşmesini sağlayan düzenleme komitesine sonsuz teşekkür ediyoruz.

p>

Toplantıya büyük bir özveri ile katılan dostlarımız ise 2 gün boyunca çok seviyeli tartışmalara aktif olarak katıldıkları gibi görüşlerini yazılı olarak da bizimle paylaşarak çok önemli bir arşiv oluşumuna katkıda bulunmuşlardır. Tüm katılımcılara da toplumumuz adına teşekkürü borç biliyoruz.

p>

Bu toplantı ile neyi amaçladığımızı ve neleri hedeflediğimizi bu vesileyle paylaşmakta yarar görüyorum.

p>

Demokratik toplumlarda fikir ayrılıklarını aşmak, uzlaşmak ve ortak hedefler oluşturmak ancak demokratik ortamlarda konuşmak, danışmak ve istişare ile olur. Toplantı ve istişare bizim de önemli bir geleneğimizdir.

p>

Bizler tarihin Kafkasya’dan Türkiye’ye savurmuş olduğu bir toplumuz. Bir yandan bulunduğumuz toplum içinde vatandaşlık kimliğimiz var. Diğer yandan kültürel ve etnik kimliğimizle yaşamak istiyoruz. Bunun için Kafkasya ile ve oradaki akrabalarımızla iletişim içindeyiz. Günlük yaşamımızda ise evimiz ve ailelerimizle var olma mücadelesi içindeyiz.  Ama diğer yandan bizim dışımızda büyük bir hızla değişen bir dünya da mevcut. Dünya’daki bu hızlı değişim önce yakın çevremizi, Türkiye'yi ve Kafkasya coğrafyasını etkiliyor. Bizler bu hızlı değişime ayak uydurarak yaşamımızı sürdüreceğiz.  Aksi halde tarihin karanlık sayfalarına gömülen toplumların akibeti bizim için de kaçınılmazdır. Var oluşumuz ancak doğru kararları alarak gerekenleri yapmakla mümkündür.

p>

Bu gerçekten hareket ettiğimizde, doğru kararları almak için önce durum analizi yapmaya ihtiyacımız var. Doğru analiz yapabilmek için kavramlarda ortak anlayış gerekir. Sorunların belirlenmesinde ve önceliğinin tespitinde toplumsal uzlaşma gerekir. Daha sonra yapılması gereken ise doğru uygulama stratejilerini belirlemektir. İşte bu sürecin tümünü oluşturacak ortam bu “ortak akıl platformları”dır.  

p>

Tüm bunları yaptınız, sorunları belirlediniz, yapılacak işleri ve stratejinizi de belirlediniz. Sorun çözülmüş müdür? Hayır, esas zorluk bundan sonra başlamakta. Bu aşamada yapma ve yaptırma gücünüz olmalıdır. Yapma ve yaptırma gücünün anahtarı örgütlü olmak, örgütünüze güvenmek, destek vermektir. İşte toplantıdan beklenen bu gücü oluşturacak kadroları ortaya çıkartmaktır.  Bu toplantıya katılan insanlar, bu güne kadar toplumumuzun bu güne kadarki kazanımlarında emek vermiş, maddi ve manevi olarak desteklemiş insanlarımızdır.  Tabii ki 1. Ortak Akıl Toplantısına katılmış olanların dışında da  bir çok emektarımız, genç beyinlerimiz var. Ancak toplantının formatı gereği, bu toplantılarda yeterli tartışma zamanı olabilmesi için katılımcı sayısı kısıtlı tutulmuştur. Normalde  30-35 civarında olması gereken sayıyı 50'ye çıkartılmıştır. Şu hususun altını özellikle çizmek isterim:  Bu toplantı bir başlangıçtır. İlk toplantıda dile getirilen konular üzerinde tartışmayı sürdürmek ve toplumsal konsensusu yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Tartışmalarda çok yeni konular, değerli öneriler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla belirli aralıklarla bu toplantıları sürdürmek kaçınılmaz olacaktır. Bu toplantıların devamında yeni arkadaşlarımız davet edilecektir. Kısacası, amacımız uzun bir süreç içinde, planlı bir şekilde, en geniş katılımla toplumumuzun geleceğini şekillendirecek kararları alabilecek ortak aklı oluşturmaktır.

p>

Yapılan çalışmalar, önce toplumumuzda yeni bir dinamizm yaratacaktır. Bu dinamizme fazlasıyla ihtiyacımız vardır. Bu toplantılar ayrıca her biri günlük yaşamında bir tarafa  dağılmış olan katılımcıları bir araya getirerek gönül birliğimizin tazelenmesine ve toplumsal sinerjinin oluşumuna katkı sağlayacaktır. İşte Federasyon yöneticileri olarak  bu sinerjiye gereksinim duyuyoruz. Toplantı sonucunda aldığımız çok olumlu tepkiler, değerli öneriler 1. Ortak Akıl Toplantısı’nın amacına ulaştığını göstermiş, bizleri cesaretlendirmiştir. Satırlarıma son verirken  düzenleyenlere ve katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum.

p>

Cihan Candemir
KAFFED Başkanı

p>

 

p>


nanCihan Candemir

Share