Abhazya’da Öğrenci Kongresi ve Konferans

 

V. Uluslararası Öğrenci Kongresi ve Dünya Politikasında Kafkasya Konferansı Abhazya’da tamamlandı

p>

16 - 21 Ekim 2012 tarihleri arasında Abhazya Cumhuriyeti’nin başkenti Sohum’da  “5.  Uluslararası Diyalog: APSNY.SU Öğrenci Kongresi” gerçekleştirildi. Temel olarak uluslar arası dostluk ve kültürler arası diyaloğu sağlamayı amaçlayan Kongre’ye, Abhazya, Rusya, Türkiye, Suriye, Sırbistan ve Moldova olmak üzere 6 ülkeden yaklaşık 250 öğrenci, akademisyen, sivil toplum kuruluşu yetkilisi ve farklı düzeylerdeki yönetim organları temsilcileri katıldı. Kongreye Türkiye’deki Abhaz diasporası temsilcileri ilk kez davet edilmiş olup, Kafkas Dernekleri Federasyonu adına Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Tuğçe Okuyucu, Marmara Üniversitesi öğrencisi Özhan Kesikbaş, Sakarya Üniversitesi öğretim elemanı Özlem Aksoy ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Yasemin Oral katıldı. Kongre çerçevesinde eğitim, bilim, kültür ve spor gibi alanlarda etkinliklerin yanı sıra katılımcıların Abhazya’yı tanımalarına olanak sağlayan geziler düzenlenmiş, çeşitli arkadaşlıklar ve mesleki bağlantıların kurulduğu sosyal faaliyetlere yer verilmiştir. Katılımcılarımızdan Aksoy ve Oral ayrıca Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakli Khintaba ile Abhazya’nın dış politikası üzerine Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti heyeti ile ortak bir görüşmede bulundu.

Kongre kapsamında ayrıca katılımcı ülkelerden akademisyen ve uzmanların iştirakiyle “Dünya Politikasında Kafkasya: Tarih ve Günümüz” başlıklı uluslararası bir konferans da gerçekleştirilmiş ve Kafkasya tarihi,  2008-sonrası dönemdeki politik süreç ve sorunlar, uluslar arası siyasete ilişkin perspektifler ve geleceğe dönük işbirliği olanakları ve olasılıkları tartışılmıştır. Bu bağlamda, Federasyonumuz katılımcılarından Yasemin Oral konferansın genel oturum bölümünde“Abhazya'nın Uluslararası Alanda Tanınması: Mevcut Durum ve Daha Geniş-ölçekli Tanınma için Öneriler" başlıklı bir konuşma yaparken, Özlem Aksoy Kafkas Halklarının Geçmişi ve Bugünü konulu bölümde “KAFFED’in Oluşumu, Siyasi Duruşu ve Abhazya’ya Bakışı” isimli bir sunum yapmıştır.

Kongre’de alınan kararlara ilişkin sonuç bildirgesi aşağıdadır:

Biz, 5.  Uluslararası Diyalog: APSNY.SU Öğrenci Kongresinin katılımcıları olarak,

Nizhniy Novgorod ve Abhazya (Pitsunda şehri, Mayıs 2008) ilk öğrenci kongresinde başladığımız ve son yıllar boyunca sürdürdüğümüz gençlik birliği programını sağlayan çalışmanın sonucuna bakarak;

p>

dünya ülkelerinden gelen sadece iyi niyet adamlarının milletler arası dostluğu sağlayabildiklerini, barış ve emniyeti kurabildiklerini ve kültürel, bilimsel ve eğitsel ilişkileri sağlayabildiklerini kabul ederek

p>

belirlenen aktiviteler hazır olduklarımızı onaylayarak ve kültürler arası diyalog ve kişisel ilişkiler için örnek olarak;

p>

Rusya ve Abhazya dışında Sırbistan, Suriye, Türkiye ve Moldova’dan katılımcılar geldiğini vurgulayarak kongrenin coğrafyasının genişlemesini teşvik ederek

p>

Rusya ve Abhazya cumhuriyetlerin hükümetlerine ve Kafkasya’nın barış ve emniyet durumunu merak eden bütün hükümetlere sesleniyoruz:   

p>

sadece kendi çıkarlarını düşünen bilinçsiz hükümetlerin agresif hareketlerinin tekrarını önlemek için birleşelim;

p>

Kafkasya’nın halkları kaderlerini kendileri seçsin,  Birleşmiş Milletlerin tüzüğünde belirlenen prensipleri korusunlar, onlara değişik bahaneleri kullanarak diğer devletler karışmasınlar diye başladığımız çalışmaya devam edelim;

p>

tarihe geçecek olan 2014 Soçi Kış Olimpiyatları ile ilgili planları gençlerimizin desteği ile gerçekleştirelim çünkü bu olimpiyatın barış açısından çok büyük bir önemi olabilir ve bu da Kafkasya’nın istikrarlı, barış içinde yaşayan ve gelişmiş bir bölge olduğunu gösterecektir, ve Olimpiyatlar sırasında yerli halkları onurlandıralım ki bu da bölgedeki barış ve istikrar için önemli bir katkıda bulunacaktır;

p>

Rusya ve Abhazya’lı öğrencilerin ortak planlarını destekleyelim ve diğer ülkeleri de buna davet edelim, ayrıca gençlik dostluğu ve iş birliği için destek verelim;

p>

ülkelerimizin arasındaki sosyal, bilimsel, eğitimsel ilişkilerin genişlemesini sağlayalım, ayrıca gençlik birliği gibi toplumsal kurumları destekleyelim;

p>

ülkelerimizin arasındaki barışı, dostluğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek için elimizden geleni yapalım.

p>

 

Sohum, Abhazya Cumhuriyeti, 21 Ekim 2012.

p>


nanKaffed

Share