Adıgey’in Yatırım Projeleri

Adıgey'e yatırım yapmak isteyen iş adamlarımız için Adıgey'deki yatırım projeleri aşağıda sunulmuştur.

Adıgey'de Yatırım Projeleri (Pdf)

p>

Hagur Turan AKIN'ın başarılı çalışmaları sonucu, Adıgey'in yatırım projeleri TOOB 'ın WEB sayfasında da yayınlanmıştır.

Yatırım Projeleri duyurusu http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.aspx?rid=832&lst=DuyurularListesi web sayfasında yayınlanmıştır.

p>

 


nanKaffed

Share