DÇB Başkanlar Toplantısı Nalçik’ta Yapıldı

8 Eylül günü Nalçik'te yapılan Başkanlar Kurulu toplantısına KAFFED Başkanı Vacit Kadıoğlu ve DÇB Yönetim Kurulu üyeleri Cihan Candemir, Doğan Özden ve Nahit Serbest katıldılar.

Toplantıda ana gündem maddesini Suriye Konusu oluşturmuştur. Toplantıya DÇB üyesi kurumların Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Suriye Dernek Başkanı Sayın Akram Ishak ve Suriye'den Nalçik'e dönmüş olanların temsilcileri de katıldılar. Ayrıca toplantıya konuyla ilgili resmi ve sivil kurum temsilcileri davet edildiler. KBC Parlamento Başkan Yardımcısı, Bakan Paştı Boris, İmigrasyon Dairesi Başkanı Sokhurov Oleg, BM Mülteciler Komisyonu temsilcileri Saleev Ivan Vadimovich, Kızılhaç temsilcisi Bolov Anzor ve Gençlik Bakanı Hajiroko Sultan, KBC Devlet Üniversitesi Rektörü Sayın Karamırzov Suriye konusundaki görüşmelere katıldılar.

Gündemin en önemli maddesini oluşturan Suriye konusunda bu güne kadar yapılanlar ve yapılacak olanlar görüşülmüştür. Toplantı başlangıcında DÇB Başkanı Sayın Kanşowbiy Ajakhov Suriye ziyaretleri ve dönenler için yapılanlar hakkında bilgi vererek, ilgili tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine söz vermiştir. Suriye Dernek Başkanının yaptığı konuşma tüm katılımcıları etkilemiştir. Akram İshak, Suriye'deki durumun vahametini belirterek acil yardım talebinde bulunmuştur. Görüşmeler sırasında KBC ve Adıgey Cumhuriyeti'nde yapılan çalışmalar anlatılmış, KAFFED Başkanı Vacit Kadıoğlu da Türkiye'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Suriye konusundan sonra aşağıdaki konular görüşülerek gerekli kararlar alınmıştır. 1

- 28 Eylül tarihinin "Adığe Faşe Mafe=Adığe Kıyafet Günü" olarak belirlenmesi ve tüm dünyada kutlanması kararlaştırılmıştır.

2- 9. DÇB Genel Kurulunun 20-21 Ekim tarihlerinde Nalçik'te yapılması kararlaştırılmıştır.

3- Soçi konusunda deklerasyon hazırlanması KAFFED önerisiyle gündeme alınmış, Genel Kurul gündemine alınarak kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.

4- İmmigrasyon Dairesi Bakanı Sokhurov Oleg tarafından 2013 yılında dönüş için KBC'ne 1000, Adıgey Cumhuriyeti'ne 2000 kontenjan ayrıldığı bildirilmiştir.

5- Sürgün ve Soykırımın 150 Yıl anma etkinlikleri görüşülmüş, KAFFED'in Ortak Akıl Toplantısında aldığı karar gereği 2013 yılı 21 Mayıs Anma gününün Soçi'de yapılması önerisi DÇB'ye sunulmuştur.

6- KAFFED'in 2012 yılında yapmayı planladığı "Uluslar Arası 2. Adığe Dili Konferansı" hakkında bilgi verilerek, destek talep edilmiştir.

7- DÇB'ye katılan tüm kuruluşlar son 3 yıla ait faaliyet raporlarını sunmuşlardır.


nanKaffed

Share