Seçmeli Dersler ile İlgili Önemli Duyuru!…

Dernek başkanı ve yöneticileri ile yaptığımız değerlendirme görüşmelerinde, Anadilde Seçmeli Ders için sınıf açılması konusunda gerekli sayının bulanamadığı merkezlerde, okul yönetimlerine dilekçelerin verilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz. 5. sınıfa gidecek öğrenci sayısı bir kişi bile olsa, bu dilekçelerin okul yönetimlerine verilmesi ve bir örneğinin Federasyonumuza ulaştırılması son derece önemlidir. Bu sayede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın koyduğu sayı kriteri nedeniyle kaç tane Çerkes öğrencinin bu haktan faydalanamadığı bilgisine sahip olunacak ve federasyon olarak bu konuda gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Ayrıca, Çerkes toplumunun, anadilde eğitim konusundaki kararlı tavrını kamuoyu ile paylaşmak açısından bu çok önemli bir girişimdir. Toplumumuzun geleceği açısından son derece önemli olan bu konuda gerekli duyarlılığın gösterileceğine inanıyoruz. UNUTMAYIN!!!: 03-10 Eylül tarihleri arasında seçmeli derslerin seçilip okul müdürlüklerine dilekçelerin teslim edilmesi gerekiyor... KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU İletişim: info@kafkasfederasyonu.org Tel: 0 312 222 85 89
nanKaffed
Share