Ortak Akıl Toplantısı Sona Erdi

Suriye krizi ile ilgili olarak bugüne kadar federasyon genel merkezince yürütülen çalışmaların oluşturulacak kriz masası tarafından yürütülmesine karar verilmiş, bu doğrultuda KAFFED merkezli bir kriz masası oluşturulmuştur. Kriz masası üyeleri olarak, federasyon yönetiminden Genel Başkan Vacit Kadıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Egitim ve Teşkilat Sekreteri Filiz Çelik, Sosyal İşler Sekreteri Erdoğan Yaşar, İstanbul Kafkas Kültür Derneği Başkanı Ümit Duman, Adana Çerkes Kültür Derneği Başkanı İsa Elagöz, Reyhanlı Çerkes Derneği Başkanı Uğur Pihava ve Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Şahver Tuna belirlenmiştir. Toplantıda görüşülen konular rapor halinde daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.
nanKaffed
Share