Suriye’den Dönenlerin Durumu Görüşüldü

KBC parlamentosunda yapılan bir toplantı ile Suriye'den gelen ve gelecek Çerkesler konusunda yapılabilecekler tartışıldı. Parlamentoya 214 imzalı bir dilekçe ile başvuruda bulunan sivil toplum örgütleri sorunu detayları ile anlatan bir de mektup sundular.


Önümüzdeki dönemde gelenlerin sayısının artacağı ifade edilen başvuruda, sorunu çözmek için acil tedbirler alınması talep edilirken, ilk etapta hükümetin acil tedbirler alması, sosyal destek sağlaması, gelenlerin oturum ve yerleşim izni için düzenleme yapması talep edildi.

Toplantıda konuşan DÇB başkanı Ajahov, mevcut durum hakkında bilgi vererek, dönenlerin yerleştirilmesinde zorluklar yaşandığını, ekonomik desteğin tamamen bağışlarla finanse edildiğini ifade ederek hükümetin bu konuda yavaş kaldığını söyledi.

Meclis başkanı Çeçenov ise, dönenlerin ve karşılayanların arasındaki organizasyon yetersizliğine dikkat çekerek, 2008 yılındaki Osetya'nın mülteci kabul tecrübesinden istifade edilmesi gerektiğini söyledi. Çeçenov, tüm dinlenme tesisleri ve sanatoryumların dönenler için belirli bir yer ayırması gerektiğini, bu konuda kurum ilgilileri ile görüşülmesi gerektiğini, bu işlerin hükümet komisyonu tarafından yürütülmesi gerektiğini, ayrıca da bu komisyonla organize çalışacak ve tüm bilgilerin toplanacağı bir daimi merkez kurmak gerektiğini ifade ederek, Suriye Çerkesleri ile ilgilenecek kişileri tanımlayacak bir daimi kadro kurulmasını teklif etti.

Çeçenov, parlamentonun ulusal düzeyde yasal düzenlemeler ve iyileştirmeler için yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade ederek, "ben konuyu yasal çerçevede incelemek ve gelenlerin işlerini basitleştirmek için öneriler hazırlamak üzere parlamento hukuk departmanına talimat verdim" dedi.

Parlamenterler komitesi başkanı Zaur Apşe ise, bu gelen insanlar sivil toplum örgütlerinin daveti ile geliyorlar ve yasal olarak 90 günden fazla burada kalamıyorlar" diyerek bu konuda yapılabilecekler hakkında göçmen bürosu yetkililerinden bilgi istedi.

Toplantının sonunda kalıcı bir merkez kurulmasına, bu merkezde parlamento adına Zaur Apşe'nin bulunmasına, ayrıca tüm ilgili bakanlıklardan ve resmi birimlerden temsilcilerin yer almasına karar verildi.

Haber: Çerkes Dünyası

p>Kaffed

Share