Turist Sayısı Artıyor

Dün Nalçik'te yapılan federasyon konseyi sosyal politikalar komitesi toplantısında yapılan açıklamaya göre, son bir yılda kuzey Kafkasya bölgesine gelen turist sayısı 2 milyon kişiye ulaştı. Bu sayı RF toplam turist akışının %5.2 sine tekabül ediyor.

Turizm gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı, Rusya ortalamasında %6 civarında iken, bu oranın kuzey Kafkasya'da hala %2 olduğu belirtiliyor.Rusya'nın yıllık turist girişi ise 33.3 milyon olarak açıklandı.


nanKaffed

Share