Başkanların ve Valilerin Seçimle Gelmesini Düzenleyen Yeni Yasa

 

Valiler ve bölge başkanlarının seçimle gelmesi konusundaki yasa, dün RF. :Devlet Duması'nda oylanarak kabul edildi.

273 evet, 23 hayır oyu ile yasalaşan yeni uygulama 1 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Fakat bir geçiş dönemi uygulanacak ve ilk seçim, görev süresi 2012 içerisinde biten vali ve başkanlar için ekim ayının ikinci pazar günü yapılacak.

Yeni yasaya göre adaylar siyasi partiler tarafından önerilebileceği gibi kişiler kendileri de aday olabilecekler. Fakat adaylığın kabulü yine çeşitli koşullara bağlı olacak. Üç aşamalı bu filtre sistemine göre parti adayını RF başkanı kendisi önerebileceği gibi gerekli görürse partinin organları ile istişare ederek belirleyecek.

Diğer partilerin adayları veya kişisel olarak aday olanlar ise, bölge parlamenterlerinden %5-10 oranında bir sayının desteği ile aday olabilecek. Yine belediyeler veya yerleşim bölgelerinin yerel parlamenterlerinin önerisiyle aday olunabilecek, fakat bunun için lokal bölge parlamenterlerinin dörtte üçünün desteğini almak zorunlu olacak. Yine, bir alanda örgütlü kurumun veya enstitünün kendisini desteklemesi koşuluyla %0.5 ile %2 arasında imza ile önerilen kişiler aday olabilecekler. Adaylık koşulları için gereken yüzde barajını bölgeler kendileri tespit ederek parlamentolarında kabul edecekler.

Seçimler ilk turda %50'den fazla oy alan çıkmaması durumunda ikinci turda en çok oy alan iki aday arasında yapılacak.

Yolsuzluk, çözümlenemeyen çatışma, güven kaybı gibi durumlarda, yüksek yargı veya RF başkanı seçilmiş başkanı veya valiyi görevden alabilecek. Vali veya başkanlar en fazla 5 yıl ve 2 dönem için seçilebilecek. Bu şekilde görevden uzaklaştırılan kişi iki dönem aday olamayacak.

Yine seçilmiş başkan veya vali bölgede bir partinin şikayeti, bölge idari birimlerinin şikayeti, veya bölgeden 100 imzalı bir dilekçe ile şikayet halinde yüksek yargı şikayeti görüşecek ve şikayetleri haklı bulması durumunda idarecinin kalıp gitmesi bölge halkının oyuna sunulacak.

div>

Çerkes Dünyası


nanKaffed

Share