KBC Devlet Yatırım Şirketi Kuruldu

 

KBC parlamentosunda görüşülerek 18 nisan tarihinde onaylanan bir karara göre, cumhuriyet kendi yatırım şirketini kuruyor.

Milli emlak müdürlüğü ile toprak ilişkileri komitesinin ortaklığı ile kurulan 1.300 milyon ruble sermayeli şirket, cumhuriyette yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için gerekli koşulların sağlanması konusunda çalışacak. 

Cumhuriyette 2007 yılında kurulmuş buluna yatırım ve kalkınma ajansı da faaliyetlerine devam edecek.

Her iki kuruluşun işbirliği içerisinde çalışacağı ifade edilen açıklamada, bu kuruluşların cumhuriyete yeni yatırımlar çekmek, gelen yatırımcıların bürokratik engelleri aşmalarına yardımcı olmak, risk paylaşımı ve eş finansman projeleri yoluyla yatırımların her aşamasında yer almak, cumhuriyet mevzuatının yatırımcılar lehine düzenlenmesi için çalışmalar yürütmek gibi bir çok konuda faaliyet göstereceği açıklandı.

Çerkes Dünyası


nanKaffed

Share