KBC danışma meclisinde 11 komite oluşturuldu

Perşembe günü ikinci toplantısını yapan KBC başkanlık halk danışma meclisinde, cumhuriyetteki farklı sorunlar üzerine çalışmak üzere 11 komisyon oluşturuldu.

KBC başkanının kararnamesi çerçevesinde oluşturulan bu komisyonların yerel hükümet içerisinde karşı komisyonları olacak ve sorunlar her iki komisyonda ele alınıp çerçevesi çizildikten sonra parlamentoya getirilecek.

Konsey koordinatörü Hajismel Th'ğapsow halk meclisinde oluşturulan komitelerin karşılıklarının, bakanlıklar veya ilgili birimler düzeyinde oluşturulması için acele edilmesi gerektiğini ifade ederek,önceki dönemde beş komitenin bu şekilde çalıştığını bu dönemde ise bu sayının yayınlanan kararname gereği 11'e çıkartıldığını söyledi.

Başkanlık danışma meclisinde oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir :
Yurtdışı soydaşlarla ilişkiler komitesi.
Yerel yönetimler komitesi,
Halk sağlığı eğitimi için medya komitesi, 
Toprak sorunları ve tarım sektörünün gelişimi komitesi,
Çevre komitesi,
Yurttaş eğitimi ve gelişimi komitesi,
Kültür ve spor komitesi,
Gençlik politikaları komitesi,
İş dünyası ve sivil toplum etkileşimi komitesi,
Etnik ve dinler arası ilişkiler komitesi,
Hükümetle ilişkiler komitesi,
Sosyal güvenlik ve gazilerle ilişkiler komitesi,

Çerkes Dünyası


nanKaffed

Share