Adıgey, Suriye’den gelecekler için komisyon oluşturuyor

Suriye'den dönen Adıgey temsilcileri ile görüşen Aslan Thakuşinov, Başbakan Murat Kumpıl'a Suriye'den gelecek göçmenlerin kabulü ve konaklama işleri ile ilgilenecek bir hükümet komisyonu kurulması talimatı verdi.

Kurulacak hükümet komisyonu, aynı zamanda sivil toplum örgütleri ve Suriye Çerkeslerinden daha önce vatana dönmüş olan temsilcilerle de irtibat halinde çalışacak.
Thakuşinov dün gerçekleşen görüşmede dönecek insanların problemlerinin finans sorunu da dahil olmak üzere federal düzeyde ele alınması gerektiğini söyledi.


Suriye'ye giden komitede yer alan Xase başkan vekili Adam Bogus'da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "komite somut adımlar atmaya yetkilidir, fakat biz kesin olarak talebin ne düzeyde olduğunu bilmiyoruz, kaç aile gelecek, kaç kişiye konut ve yerleşim sağlamak gerekecek, kaynakları ve ihtiyacı bilmek gerekiyor öncelikle ve sanırım bir bir buçuk ay içerisinde durum netleşmiş olur" dedi.

Komitenin bir diğer üyesi Muhdin Çermit ise "Suriye'den geleceklerin büyük bölümü 30-35 yaş üzerinde Anadillerini iyi bilen teknik,sağlık inşaat gibi alanlarda eğitim almış kalifiye insanlardır ve bunlar Rusya'da iyi bir iş bulup kendi ayakları üzerinde durmak kimseye yük olmadan yaşamak istiyorlar" dedi.
Çermit genellikle yaşlıların orada kalmak istediğini de belirterek onların genellikle umutsuzluk içinde olan genç insanlar için endişelendiklerini söyledi.

Çerkes Dünyası


nanKaffed

Share