Suriye’ye Vatandan Temas Grubu Gitti

 

KAFFED (AÇG-Basın) – 17.03.2012 - Rusya Federasyonu  Senatosunun oluşturduğu ''Temas Grubu'' Suriye'de yaşayan Çerkeslerle görüşmeler yapmak üzere bu ülkeye gitti 

p>

Son bir yıldır Suriye'deki iç çatışmalardan, orada yaşayan Çerkeslerin de olumsuz etkilenmesinden endişelenen vatandaki Çerkes Sivil Toplum Örgütleri konunun sürekli takipçisi oldular. Dünya Çerkes Birliği Yönetim Kurulu, ocak ayında, Adıgey Cumhuriyeti Adığe Xase-Çerkes Parlamentosu genel kurulu şubat ayında olağanüstü toplanarak ''Suriye'de yaşayan Çerkeslerin iç çatışmalarından ez az etkilenmeleri ve isteyenlerin vatana kısa sürede getirilmeleri'' için Rusya Federasyonu ve Cumhuriyet Yönetici ve Parlamentolarına çağrılar yaptı.  Diğer taraftan  Adıgey Cumhuriyeti Parlamentosu, milletvekili Muhdin Ç'ERMIT'ın teklifiyle, RF Federal Meclisine sorunun çözümüne katkı vermeleri için bir ''çağrı kararı'' gönderdi.  Bunu üzerine Rusya Federasyonu Parlamentosu (DUMA) Soydaşlarla İlişkiler Komisyonuna davet edilen AC  Milletvekili M. ÇERMIT, komisyona açıklamalarda bulundu. 

p>

Süreç içerisinde Suriye'de yaşayan Çerkeslerden, Cumhuriyet yöneticilerine ve xaselere dönüş talebiyle başvurular geldi. Ayrıca Suriye'den şubat ayında gelen üç kişilik bir heyet Adıgey, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti yönetici ve sivil toplum örgütleriyle görüşmelerde bulundular. Suriye'deki Çerkeslerin vatana getirilmeleri için her üç cumhuriyette hükümet ve xase temsilcilerinin içinde  bulunduğu birerde ''komisyon'' oluşturuldu.

Rusya Federasyonu Senatosu Başkanı Valentina Matviyenko'un oluşturduğu 10 kişilik komisyon 17.Mart günü Moskova-Amman üzerinden Suriye'ye gitti. Komisyonda RF Senatosu Parlamentolar arası ilişkiler Başkanı Raşid Feyzuhanov, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti  RF Senatörü Alber Khejar Albert, Karaçay-Çerkes RF Senatörü Viyeçeslav Der, Adıgey Parlamentosu Milletvekili Muhdin Ç'ERMIT, Adıgey Cumhuriyeti Soydaşlarla İlişkiler Komitesi (Müsteşarlığı) Başkanı Asker ŞHALAXO, Dünya Çerkes Birliği Başkanı Kanşavbiy AJAXO, Adıgey Cumhuriyeti Adığe Xase-Çerkes Parlamentosu Başkanı Adam BEĞUŞE, Krasnodar Adığe Xase Başkanı Asker SOXT, Yaşlılar Konseyi Üyesi Murat HATIKUAY Senato Danışmanı Muhamed TERKUL bulunmaktadır. Grup ''diplomatik statüde'' seyahat edecek. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle Temas Grubu'nun  güvenlik ve organizasyonu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığının sorumluluğunda olacak.

p>

Temas Grubu; üç gün boyunca Suriye'de yaşayan Çerkeslerin sosyal, ekonomik, siyasal, güvenlik gibi bugün içinde oldukları durum hakkında bilgi alacak. Vatana dönmek isteyenlerin taleplerini almak amacıyla, soydaşlarımız, xase yöneticileri,  RF konsolosluk ve çeşitli çevrelere bir dizi görüşmelerde, temaslarda bulacak. Grup edindiği izlenimleri bir rapor halinde; RF Senatosu, Parlamentosu ve Yöneticileri  ile Cumhuriyet Parlamentoları, Yöneticileri ve Xaselerine sunacaklar.

KAFFED ADIGEY ÇALIŞMA GRUBU (AÇG)


nanKaffed

Share