Adıgey Suriye Çerkeslerine yardım planını onayladı

 

Adıgey'de Suriye Çerkeslerine destek için kurulan koordinasyon kurulu dün bir toplantı yaparak bu konuda yapılacaklarla ilgili çalışma planı üzerinde görüştü.

Kabul edilen plana göre, gelecek soydaşların yeniden yerleştirilmeleri için devlet programı yürütülmesi veya federal düzeyde bir kararname yayınlatılabilmesi imkanları görüşüldü.

Dönecek insanların yerleşimi ve yaşamını idame ettirebilmesi için fon yardımı sağlanmasına, bu fona acil durumlar bakanlığı katkısının Adıgey Cumhuriyeti ve federal düzeyde sağlanması konusunda yapılabilecekler görüşüldü, ayrıca bir yardım fonu kurulması konusunda karar alındı.

Komite cumhuriyet iç bünyesinde geleceklerin yerleştirilebileceği boş konutların ve konut yapılabilir arazilerin tespit edilmesi ve bu konuda teknik koşulların belirlenmesi için bir çalışma yürütülmesi kararı aldı.

RF tarafından Suriye'deki durumu yeniden gözlemlemek üzere oluşturulan komitenin başkanlığını Adıgey Cumhuriyeti temsilcisinin üstlenmesi için federasyon konseyine öneri götürülmesi de karara bağlandı.

Bu konuda yapılabilecekleri içeren önerilerin 15 Mart tarihine kadar alınarak kesinleştirilen önerilerin bakanlar kuruluna sunulacak.

Haber: Çerkes Dünyası


nanKaffed

Share