Anavatan Bir Bütün Olarak Seferber

 

KAFFED (AÇG) – 13-02-2012 - Anavatan, sivil ve devlet kuruluşları bir bütün olarak, ekonomik ve sayısal yetersizliğine rağmen, dün Kosova’da yaşayan Çerkes-Adığeleri vatana taşıdığı gibi bugünde Suriye’de yaşayanları vatana taşıma duyarlılığı ve çabası içerisinde.

Suriye’de karışıklıklar başlar başlamaz, vatanda da endişeler başladı.

Suriye’deki soydaşlarından ilk talep gelir gelmez; Sivil toplum örgütleri, Xaseler, Parlamentolar, Cumhuriyetlerin Başkanları, Hükümetler harekete geçti.

 

Bu kapsamda Adıgey Cumhuriyeti Adığe Xase-Çerkes Parlamentosu olağanüstü genel kurul toplantısı yaptı. Adığe Xase-Çerkes Parlementosu, ''Olağanüstü Toplantısına'' Cumhuriyetin Adığe yerleşim birimlerinden seçilen 457 delege ile 400’e yakın davetlinin yanı sıra Adıgey Cumhuriyeti Başbakanı KHUMPIL MURAT, ilgili bakanlar, milletvekilleri, Adıgey’de yaşayan diğer halkların (Grek, Tatar, Ermeni vs) temsilcileri, DÇB Başkanı AJAKHO KANŞAVBİY ve DÇB yöneticileri, KBC Diasporayla İlişkiler Komitesi Başkanı, Rusya Federasyonu’ndaki Çerkes-Adığe sivil toplum kuruluşlarının tamamına yakının yönetici ve temsilcileri katıldılar.

Toplantının tek gündem maddesi; Suriye’de yaşayan Çerkes-Adığelerin vatana getirilmesiydi. Delegeler, Yöneticiler, Davetliler görüş ve önerilerini sundular.

Sonuçta, genel kurulca oybirliğiyle;  

1- Suriye’de yaşayan Çerkeslerin vatana getirilmesinin zorunluluğunu ve aciliyetini dile getiren bir deklarasyon yayınlandı.  

2- Adıgey Cumhuriyeti Adığe Xase-Çerkes Parlamentosu Sovyeti’nin; üç cumhuriyetimizin başkanları, hükümetleri, parlamentoları ile Rusya Federasyonu başkanı, başbakanı, parlamento, senato başkanları nezdinde konunun, genel kurul adına sürekli takipçisi olmaya yetkilendirildi.  

3- Adıgey Cumhuriyeti Adığe Xase-Çerkes Parlamentosu’nda, gelişmeleri halka duyuracak bir enformasyon merkezi oluşturulmasına karar verildi.

KAFFED ADIGEY ÇALIŞMA GRUBU (AÇG)

 


nanKaffed

Share