KAFFED Çerkes Kadın Platformu (ÇKP) 1.Toplantısı Ankara’da yapıldı

KAFFED Kadın Platformu 1. inci toplantısı  30 Nisan-1 Mayıs 2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Diasporadaki Çerkes kadınların etnik ve kültürel kimlik tasavvurlarını, bunlara ilişkin olarak toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde geliştirilebilecek siyasal kimlik politikalarını tartışmaya açmak, Çerkeslerle ilgili bütün açılımlarda kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere pozitif ayrımcılığa dayalı yaklaşımla davranılmasını sağlayacak siyasalar geliştirilmesini ve bu siyasaların hayata geçirilmesi konusunda aktif kadın katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan platformda; Kafkas Dernekleri Federasyonu'na bağlı 60 Kafkas derneğini temsil eden 25 kadın katılımcı yer aldı.

Toplantı  tarihçi, siyaset ve iletişim bilimci akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

KAFFED yönetim kurulunu temsilen KAFFED yönetim kurulu üyesi Handan Demiröz'ün açılış konuşması ile başlayan toplantı Anadil Komisyonu üyesi ve Adığece Dil öğretmeni Emel Bezek'in yaptığı Adığece Hoh, ardından Abhazya Çalışma Grubu üyesi - Abhazca Dil Öğretmeni Gunda Ankuab'ın Abazaca yaptığı konuşma ile devam etti.

Ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Sevda Alankuş 'Kimlik Meselesi: Demokratik Bir Kimlik Olarak Çerkeslik', Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Setenay Nil Doğan 'Cinsiyet, Diaspora ve Etnisite Kavşağında Çerkes Kadını' konularında sunum yaptılar.

p>

İlgi ile dinlenen bu sunumların ardından toplantı Sivil Toplum Geliştirme Merkezini temsilen toplantıyı modere eden İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi Öğretim Görevlisi Laden Yurttagüler'in modere ettiği tartışmalar ve workshoplar ile devam etti.

İki gün boyunca tartışmaya açılan konuların detayları ve KAFFED sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacaktır.


nanKaffed

Share