M.E.B.’na Verilen Anadil Müfredat Programı ile İlgili Açıklama

KAFFED Anadil Komisyonu tarafından Kuzey Batı Kafkas Dil Grubu ailesine ait diller olan Abaza ve Adige dilleri için iki ayrı müfredat Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuştur. 

Bilindiği gibi KAFFED 2005-2007 yılları arasında sürdürülen proje kapsamında  “Adığe’ce  ve Abaza’ca Dil Eğitmenleri Yetiştirme” programını gerçekleştirmiş, 25 Adığece,  15 Abazaca Dil Öğretmeni yetiştirmişti. Bu eğitmenlerimiz hala derneklerimizde dil kursları açarak başarılı çalışmalar yapmaktadır. Ancak bunca emeğe karşın derneklerimizde dil kurslarının açılmasında ve devam ettirilmesinde iki temel sorun yaşanmaktadır;

Birincisi, MEB tarafından özel kurs açma konusunda değiştirilen ve zorlaştırılan mevzuatlar,

İkincisi de derneklerimizin kurs eğitmenlerine yeterli maddi kaynak sağlayamamasıdır.

Federasyonumuz bu sıkıntıları aşmak amacıyla bir yıldır yoğun çaba harcamaktadır. KAFFED Genel Kurulu sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Eski MEB Bakanı Sayın Hüseyin Çelik ile görüşülmüş, onun yönlendirme ve destekleriyle Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde kursların Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği içinde açılabileceği ve böyle olması halinde gerekli maddi desteklerin Bakanlık tarafından sağlanabileceği belirtilmiştir. Bunun üzerine her iki dil konusunda uzman eğitmenlerimizin uzun çabalarıyla iki ayrı müfredat programı hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuştur.

Yapılan çalışmaların amacı, Adige ve Abaza dillerini bilimsel metotlarla öğretmek, korumak ve yaşatmaktır. Konusunda ilk olan bu çalışmaların tüm toplum tarafından desteklenmesini bekliyor ve umuyoruz.

UNESCO tarafından yapılan dil sınıflamasında* tehlike altında olan diller sınıfına sokulan Kuzey Batı Kafkas Dil grubu içinde yer alan Adığece veya Abazaca ‘nın Ubıhça gibi tarih sahnesinden silinmesini istemiyorsak bu taleplerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız.  KAFFED bu gerçeğin bilinciyle çalışmaya devam edecektir.

p>

* Potansiyel tehlike altındaki diller: Sosyal ve ekonomik olarak hakim dilin baskısı altında olan ve çocukların dili konuşmamaya başladığı diller.

p>

* Tehlike altındaki diller: Çok az ya da hiçbir çocuğun dili öğrenmediği, dili iyi konuşan en genç insanların genç yetişkinler olduğu diller.

p>

* Ciddi şekilde tehlike altındaki diller: Dili iyi konuşanların 50 yaş ve üzeri olduğu diller.

p>

* Can çekişen diller: Dili iyi konuşan bir avuç, genellikle çok yaşlı insanın kaldığı diller.

p>

* Ölü diller: Konuşan kimsenin kalmadığı diller.

p>
nanKaffed

Share