Adığece ve Abazaca Eğitiminde Yeni Bir Dönem

Kafkas Dernekleri Federasyonu Anadil Eğitimi Komisyonu'nun çalışmaları sonucu anadil eğitiminde tarihi bir adım atıldı. Anadil Eğitimi Komisyonu, hazırladığı Adığece ve Abazaca Okuma-Yazma Modül Programları ile Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'ne başvurarak Adığece ve Abazaca kursların Halk Eğitimi bünyesinde verilmesi için çalışmalara başlamıştı.

p>

Bu çalışmalar sonucu söz konusu programlar 23 Ağustos günü onaylandı ve kursların müfredatları Halk Eğitim Otomasyon Sistemi'ne eklendi. Halk Eğitim Merkezleri kendi şifreleri ile otomasyon sistemine girerek Adığece ve Abazaca kursları müfredatlarına ulaşabilecekler.

Derneklerimiz artık, Halk Eğitim Merkezlerine müracaat ederek Adığece ve Abazaca dil kursları açabilecekler. Dil kursları eğitmenlerinin ücretleri Halk Eğitim Merkezleri tarafından karşılanacak. Ayrıca bu kurslardan mezun olanlar da sertifika alacak ve yeni kursları açmaya hak kazanacaklar. Hazırlanan müfredata göre dil kursları her biri 120 saatlik eğitimden oluşan üç seviyede verilecek. Birinci seviye kurslarda dört ünite (alfabe, basit cümleler, fiiller, sayılar ve zaman), ikinci seviye kurslarda beş ünite (isim ve sıfat tamlamaları, bağlaçlar, doğa, evimiz ve eşyalarımız, şimdiki zaman, ekler) ve üçüncü seviye kurslarda dört ünite (gelecek zaman, uzak geçmiş zaman, cümle çeşitleri) işlenecek.

Özverili çalışmaları ile Adığece ve Abazaca dillerinin öğrenilmesi ve yaşatılmasına büyük katkılarda bulunan Anadil Eğitimi Komisyonu'nu kutluyoruz.

p>
nanKaffed

Share