NART Akademi Açıldı

Günümüze kadar, büyük emek ve fedakarlıklarla getirilen derneklerimiz toplumumuzun tek buluşma ortamı olmuştur.

Ancak, toplumsal sorunlarımızın yoğunluğu ve karmaşıklığı yöneticilerimizden beklentileri arttırmaktadır. Bu nedenle derneklerimizin kendi tarihini, kültürünü, temel politikaları ve profesyonel yöneticilik tekniklerini bilen kişiler tarafından yönetilmesi, yönlendirilmeleri gerekmektedir.

Bu nedenle toplumsal sorunlarımıza duyarlı, kadro olabilecek gençlerin desteklenerek yetiştirilmeleri planlanmış ve bir eğitim programı hazırlanarak 19-20 Haziran tarihlerinde ilki olmak üzere NART AKADEMİSİ başlatılmıştır.

KAFFED'e bağlı derneklerimizin gençleri arasından seçilen ve zamanı uygun olan gençlerimizin katılmış oldukları ilk eğitim, bir ilk olmasına rağmen konusunda deneyimli eğitmenlerimiz Doç.Dr. Cahit Aslan ve Murat Papşu´nun hazırlıkları eğitimler, gençlerin katılımcı soru ve açıklamaları ile oldukça başarılı geçmiştir.

I. Eğitimin ilk gününde KAFFED Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Şamil Jane gençliğin örgütlenmesi ile ilgili bilgiler vermiş, gençliğin sorunları ve çözüm yolları üzerinde durulmuştur.

2. gün ilk oturumda Cahit Aslan Kimlik ve etnisite üzerine eğitim vermiş, ikinci oturumda ise Araştırmacı Yazar Murat Papşu genel olarak Kafkas dilleri, Adığe-Abaza dilleri, dil politikaları konularında bilgiler vermiştir.

Nart Akademisi başlangıç olarak üç ana başlık altında toplanan aşağıdaki temel konularda eğitim vermeyi hedeflemektedir:

KÜLTÜR VE TARİHİMİZ 
Genel olarak Kafkas dilleri, Adiğe-Abaza dilleri, dil politikaları.( 20 Haziran tarihinde Murat Papşu tarafından verildi)
Adiğe ve Abaza halklarının toplumsal gelişimi, tarihi, 
Kafkasya nın tanıtımı,
Nartlar,
Xabze,
Sürgün, Osmanlı topraklarına iskan
Diasporada örgütler ve dönüş düşüncesi (1908-1980)

POLİTİKA
KAFFED ilkelerinin tanıtılması,
Kimlik ve etnisite (20 Haziran tarihinde Dr. Cahit Aslan tarafından verildi) 
Asimilasyon nedir, nasıl önlenebilir,
Uluslararası gelişmeler ve Kafkasya,
Milliyetçilik ve Diaspora,
Ulusların Kaderlerini tayin hakkı,
İnsan hakları, azınlık hakları: 

YÖNETİCİLİK BECERİLERİ
Misyon,vizyon, swot analizi, iş planı,
İletişim, empatik iletişim,
Toplantı yönetim, zaman yönetimi, motivasyon.

Eğitimler sırasında görevlendirmeler yapılarak, elde edilen sonuçların sunulması ve tartışılması ile eğitimlerin pratikle pekişmesi sağlanacaktır. Bu amaçla ilk çalışma konusu olarak Nüfusa Erişim Projesi için her bölgede 3 köyde örneklem çalışması yapılma kararı alınmıştır. 

Bu konuların verilmesi için görüşülebilen eğitmenlerimizden aşağıda isimleri yazılı olanlardan katkıda bulunacakları teyidi alınmış olup farklı eğitim modelleri için farklı kişilerle görüşmeler devam etmektedir :

Cahit Aslan
Murat Papşu 
Setenay Nil Doğan
Hasan Kanbolat 
Mitat Çelikpala
Muhittin Ünal
Rahmi Tuna
Zeyenel Abidin Besleney
Ö.Aytek Kurmel 
Özdemir Özbay 
Şamil Jane
Erol Taymaz
Ergün Özgür
Sevda Alankuş
Fethi Açıkel 

19-20 Haziran tarihlerini takiben Ekim 2010 da 2.ncisi yapılacak olan eğitimler 2011 Haziran ayında tamamlanacaktır.

 


nanKaffed

Share