İnguşetya

nan+''+ tr> tr> tr> tr> tr> tr> tbody>
Başkent : Magas
Yüzölçümü : 3500 km2
Nüfus : 412.529  (2010)
Nüfus Yoğunluğu : 118 kişi/kmkare
Önemli Yerleşkeler : Magas, Malgobek, Nazran
Devlet Başkanı : Yunus-Bek Yevkurov
table>

İnguşetya, Kafkas Dağlarının kuzeyinde yer almaktadır. Komşuları Kuzey Osetya Cumhuriyeti-Alanya, Çeçen Cumhuriyeti ve Gürcistan'dır. İnguşetya'daki en yüksek tepe olan Gora Şan'ın yükseliği 4451 m'dir.

İnguşlar Kafkasya'nın yerli halkarındandır. Kendilerine "Galgay" derler. İnguşların, komşuları olan Çeçenlerle çok yakın etnik ve kültürel ilişkileri vardır. İnguşca ve Çeçence birbirine çok benzemekte olup, aynı kökenden gelmektedir.

İnguşetya'nın Çarlık Rusyası tarafından işgali 1858 yılında tamamlandı. 1917'de Çarlık Rusyası'nın yıkılmasından sonra, Çeçenistan ve İnguşetya 1921'de kurulan Dağlı Sovyet Cumhuriyeti'ne bağlandı. Dağlı Sovyet Cumhuriyeti daha sonra 1922-1924 yıllarında Çeçen Özerk Bölgesi, İnguş Özerk Bölgesi ve Kuzey Osetya Özerk Bölgesi'ne ayrıldı. Çeçen ve İnguş özerk bölgeleri 1934'de Çeçen-İnguş Özerk Bölgesi olarak birleştirildi ve 1936 yılında özerk bölgenin konumu "Özerk Cumhuriyet"e dönüştürüldü.

1944'de Çeçen-İnguşların anayurtlarından sürgün edilmesi sürecinde Çeçen-İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (ÖSSC) lağvedildi. Çeçen-İnguşlarının haklarının tanıması ile birlikte 1957'de Çeçen-İnguş ÖSSC tekrar oluşturuldu.

Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde, Mayıs 1991'de Çeçen-İnguş ÖSSC bağımsızlığını ilan etti. Bu cumhuriyet daha sonra Çeçen Cumhuriyeti ve İnguş Cumhuriyeti olarak ikiye ayrıldı. Çeçenistan ilk devlet başkanı Dudayev'in yönetiminde bağımsız bir devlet olarak örgütlenirken, İnguşetya Rusya Federasyonu'nundan ayrılmama kararı aldı.

 

+''+Kaffed

Share