KAFFED’in Gürcistan’ın Güney Osetya’yı İşgali Nedeniyle Yayınladığı Bildiri

Federasyonumuzun tüm basın yayın ve uluslararası kuruluşlara göndermiş olduğu "Gürcistan'ın Güney Osetya'yı İşgali" konulu bildirisi ektedir.

p>

 

 

GÜRCİSTAN’IN GÜNEY OSETYA’YI İŞGALİ NEDENİYLE YAYINLADIĞIMIZ BİLDİRİDİR

 

Değerli Basın Mensupları ve Türkiye Kamuoyuna duyurulur!

 

Oset halkı binlerce yıldan beri kendi topraklarında yaşıyor.

p>

İddia edildiği gibi başka bir ülkenin topraklarında değil!

p>

Kısaca tarihi geçmişe bakacak olursak şunları görüyoruz:

-   1917 Ekim Devrimi’nden sonra SSCB oluşturulur iken, Osetya bir bütün olarak Rusya Federasyonu içinde, Abhazya ise egemen bir devlet olarak bu oluşumda yer almıştır.

-   Stalin’in iktidara gelişi ile bu coğrafyadaki sorunlar da başlamıştır. Günümüzde halen devam etmektedir.

-   Gürcü kökenli Stalin, Gürcistan’ın topraklarını genişletmek amacıyla önce Osetya’yı, Güney ve Kuzey olarak ikiye bölmüş ve Güney Osetya’yı Gürcistan topraklarına katmıştır.

-   Bu da yetmemiş, yüzyıllardır bağımsız bir devlet olan Abhazya’yı da, egemenliğini kaldırarak özerk cumhuriyet statüsüyle Gürcistan’a bağlamıştır.

Gürcistan yönetimi, SSCB’nin 1990 yılında dağılmasına kadar geçen süreçte Oset ve Abhaz halklarını yok etmek için, acımasız bir asimilasyon politikası uygulamıştır.

SSCB’nin dağılmasını takiben Gürcistan parlamentosu, SSCB öncesi Gürcistan Anayasası’na dönme kararı alarak, bağımsızlığını ilk ilan eden devlet olmuştur. Gürcistan’ın dönmeyi tercih ettiği bu eski anayasa, Gürcistan topraklarına Stalin’in sonradan kattığı Abhazya ve Güney Osetya’yı kapsamıyor, dolayısıyla Gürcistan’ın bağımsızlık kararı onları bağlamıyordu. Bunun üzerine Abhazya parlamentosu da Gürcistan gibi yaparak, SSCB öncesindeki kendi anayasasına dönme kararı aldı ve bağımsızlığını ilan etti. Güney Osetya ise referandum yaparak, halkının güçlü iradesiyle bağımsızlık kararı aldı.

Stalin’in hediyesi olan bu iki bölgenin kendi kaderlerini tayin etme hakkını, Gürcistan gibi bağımsızlıktan yana kullanmasını sindiremeyen Şevardnadze yönetimi, 1991 yılında Güney Osetya, 1992 yılında da Abhazya topraklarını işgal etti. On binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği bu işgaller, Kuzey Kafkasya ve diasporalardaki tüm Çerkeslerin yoğun desteği sonucu, Gürcistan’ın hezimeti ile son buldu.

Savaşarak, kan dökerek sorunların çözülemeyeceğini hala anlamayan, geçmişten ders almayan, Amerika’nın okutup, yetiştirip, bir gül devrimi ile iktidara getirdiği Gürcü lider Saakaşvili, koltuğuna oturduğu ilk günden başlayarak, her gün yaptığı savaş çığırtkanlığını, önceki gece Güney Osetya’ya girerek hayata geçirmiş oldu. Maalesef bu işgal aynı zamanda tüm Kafkasya’yı, hatta dünyayı da sonu belli olmayan bir kaosun ve savaşın içine çekmiştir.

Sonuç olarak;

p>

Şu anda Güney Osetya Gürcistan yönetiminin işgali altındadır. Bebekler öldürülmekte, anneler, babalar, yaşlılar, masum sivil halk, Gürcistan yönetimi tarafından bilinçli bir şekilde linç edilmektedir. Dünyanın gözü önünde bir halk yok edilmektedir, etnik temizlik yapılmaktadır.

Gürcistan’ın Güney Osetya’yı işgali, Türkiye diasporasında yaşayan milyonlarca Çerkes kökenli insanımızı, en az orada, sıcak savaşın içinde olan soydaşlarımız kadar etkilemiş, yaralamıştır.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, Türkiye Çerkes diasporası adına diyoruz ki;

- Güney Osetya ve Abhazya, ayrılıkçı bölgeler değil, bağımsız birer cumhuriyettir,

- Dünyadaki tüm işgaller gibi, bu işgal de kabul edilemez,

- Halkların kendi iradeleri ile aldıkları bağımsızlık kararları, savaşla yok edilemez,

- Yaşadığımız ülke Türkiye tarafından bizlerden toplanan vergilerle eğitilen ve eline teçhizatı verilen Gürcistan ordusunun silahı, şimdi kendi vatandaşı olan Çerkeslerin oradaki kardeşlerine yönelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en kısa zamanda bu hatasını telafi etmesini, Gürcistan’a bu defa savaş değil, barış eğitimi vererek, Güney Osetya’dan çekilmesi yönünde ikna etmesini bekliyoruz.

- Tüm uluslararası demokrasi ve insan hakları kuruluşlarını,  acilen bu vahşete son vermek üzere göreve çağırıyoruz.

- Dünya ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kosova’nın bağımsızlığının kabulüne gösterilen duyarlılığın, Güney Osetya ve Abhazya’nın bağımsızlığının tanınması için de gösterilmesini talep ediyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve bağlı 56 dernek, tüm gücüyle Güney Oset ve Abhaz halkının yanındadır. Nereden gelirse gelsin, onların bağımsızlığına yönelik her türlü tehdide karşı Türkiye’de, Kuzey Kafkasya’daki cumhuriyetlerimizde ve diğer ülkelerde yaşayan tüm Çerkeslerle birlikte, sonuna kadar tek bilek, tek yürek olarak Güney Osetya ve Abhazya halkıyla birlikte hareket edeceğimizi bildiririz.

Yaşasın Güney Osetya ve Abhazya’nın bağımsızlığı!..

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

p>

 


nanKaffed

Share