KBCÜ’de lisansüstü doktora

td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> tr> td> td> tr> td> td> tr> tbody>
0.00 Fizik ve matematik bilimleri 
01.01.2002Diferansiyel eşitlikler 
01.01.2003Matematiksel fizik 
01.01.2007Calculus (hesap) matematiği 
01.02.2004Katı gövde mekaniği  
01.02.2008Biyomekanik
01.04.2007Yoğun hal fiziği 
01.04.2014Termofizik ve teorik ısı mühendisliği
01.04.2016Nükleer fizik ve basit parçacıklar 
 
02.00.00 Kimya bilimleri 
02.00.01 İnorganik kimya 
02.00.02 Analitik kimya 
02.00.03 Organik kimya  
02.00.04 Fiziksel kimya  
02.00.05 Elektrokimya 
02.00.06 Yüksek-moleküler bileşikler
 
03.00.00 Biyolojik bilimler
03.00.05 Botanik 
03.00.07 Mikrobiyoloji 
03.00.08 Zooloji 
03.00.12 Bitki fizyolojisi ve biyokimyası 
03.00.13 Fizyoloji
03.00.15 Genetik 
03.00.16 Ekoloji 
 
05.00.00 Teknik
05.02.2002Makine bilimi, ev sistemleri ve makineler
05.02.2008Makine mühendisliği 
05.03.2001Mekanik ve fizyoteknik operasyonlar teknolojisi ve ekipmanı 
05.03.2005Plastik teknolojileri ve makineleri
05.04.2011Nükleer reaktör endüstrisi, makineleri, birimleri ve nükleer endüstri teknolojisi ve malzemeleri 
05.13.18 Matematiksel modelleme,  tahmini hesaplama (nümerik metotlar) ve program sistemleri
05.23.08 Yapı teknolojisi ve organizasyonu   
05.27.01 Katı-hal elektroniği, radyo-elektronik bileşenler, mikro- ve nano-elektronik, kuantum etkisi aygıtları.
 
07.00.00 Tarih bilimleri 
07.00.02 Ülke tarihi 
07.00.03 Genel tarih (En yeni zamanlar) 
07.00.07 Etnografya, etnoloji ve antropoloji 
 
08.00.00 Ekonomi bilimleri 
08.00.05 Ekonomi ve ulusal ekonomi yönetimi (ekonomi teorisi ekonomik sistemler yönetimi; şirket organizasyonu ve yönetimi) 
 
09.00.00 Felsefe bilimleri 
09.00.01 Ontoloji ve epistemoloji
09.00.04 Estetik
09.00.11 Sosyal felsefe
 
10.00.00 Filoloji bilimleri 
10.01.2002Rusya Federasyonu halkları edebiyatı (Kuzey Kafkasya halkları edebiyatı) 
10.01.2003Yabancı ülkeler halkları edebiyatı (Avrupa, Amerika ve Avustralya) 
10.01.2009Folklor çalışması 
10.02.2001Rus dili 
10.02.2002Rusya Federasyonu halkları dilleri  /Türki diller/ 
 Rusya Federasyonu halkları dilleri  / Kafkas dilleri/ 
10.02.2004Cermen Dilleri 
10.02.2019Dil kuramı 
10.02.2020Karşılaştırmalı ve tarihsel, tipolojik ve karşılaştırmalı dilbilim
 
12.00.00 Hukuk bilimi
12.00.01 Hukuk ve devlet kuramı ve tarihi; hukuk ve devlet kuramları tarihi  
12.00.09 Kriminal süreçler, kriminal ve yargı incelemeleri; operatif ve araştırma etkinlikleri 
 
13.00.00 Pedagojik bilimler 
13.00.01 Genel pedagoji, pedagoji ve eğitim tarihi
13.00.02 Matematik eğitimi ve öğretiminde kuram ve metotlar 
 Fizik eğitimi ve öğretiminde kuram ve metotlar  
 Rusça eğitimi ve öğretiminde kuram ve metotlar  
13.00.04 Beden eğitimi, spor eğitimi ve öğretiminde kuram ve metotlar  
 
14.00.00 Tıp bilimleri 
14.00.01 Kadın Hastalıkları ve Doğum 
14.00.02 İnsan anatomisi 
14.00.03 Endokrinoloji  
14.00.05 İç Hastalıkları 
14.00.06 Kardiyoloji 
14.00.08 Göz hastalıkları 
14.00.09 Pediatri 
14.00.10 Enfeksiyon hastalıkları  
14.00.11 Deri ve zührevi hastalıklar  
14.00.13 Sinir hastalıkları 
14.00.18 Psikiyatri 
14.00.21 Ağız hastalıkları 
14.00.27 Cerrahi
14.00.28 Sinir cerrahisi 
14.00.30 Epidemiyoloji 
14.00.33 Halk sağlığı ve halk sağlığı hizmetleri 
14.00.36 Alerji ve bağışıklık bilimi  
14.00.40 Üroloji
 
19.00.00 Psikolojik bilimler 
19.00.13 Gelişim psikolojisi, akmeoloji
 
24.00.00 Kültürel bilimler
24.00.01 Kültür kuramı ve tarihi  
 
25.00.00 Yer bilimleri   
25.00.30 Meteoroloji, iklimbilim  
table>
nanKaffed

Share