İzzet Aydemir (1925-2005)

1925 yılında Kilis’te doğan İzzet Aydemir, Çusha ailesinin mensubudur. İlkokulu Afyon’da, ortaokulu Burdur’da okudu. İstanbul Kabataş erkek lisesini de bitirdikten sonra Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi sanat tarihi bölümüne girmiş ancak son sınıftayken bırakmak zorunda kalmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İller Bankası Genel Müdürlüğünde çalışan Sayın Aydemir, 1977 yılında emekliye ayrıldı. 1961 yılında kurulmuş olan, Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneğinin kurucuları arasında yer almış ve derneğin ilgi görmesinde, kurumsallaşmasında önemli roller üstlenmiştir. Bir dönem dernek başkanlığı da yapmıştır.

1964-1975 yılları arasında 11 yıl aralıksız olarak Kafkasya Kültürel Dergi’sini çıkarttı. Derginin sahibi ve başyazarı olarak, büyük emekler harcamış hem maddi hem manevi olarak çok fazla özveride bulundu. Türkiye’de çok kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamanda çıkartılan bu dergi, o dönemde, Türkiye içinde ve dışındaki tüm Kafkas kökenli insanların haberleşme aracı olma özelliğini de taşımaktadır.

İlk defa Kuzey Kafkasya ile ilişki kuran insanlar arsında yer alan Sayın Aydemir, 1969 yılında Kabardey-Balkar cumhuriyetini ziyarete gitmiştir. Burada günün aydınları ile tanışmış, rahmetli Thabısım Semih ile bir araya gelmiştir. 1972 yılında da Suriye ve Ürdün’e giderek, zamanla bu kurduğu kişisel ilişkilerin yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Bu seyahatleri sırasında edindiği izlenimlerini ve anılarını çıkardığı Kuzey Kafkasya Dergisinde yayınlayarak, Türkiye dışındaki Kuzey Kafkasyalılara karşı bir ilgi uyandırmıştır. Onun öncülüğünde kurulan ilişkiler sonrası  “Kazanuko Jabağ”, “Kafkas Hikayeleri Antolojisi” gibi iki değerli eser ortaya çıkarılmıştır.

Kazanuko Jabağ, Kabardey yazar Şortan Askerbi’nin araştırmalarını  içeren bir eserdir. Afeşij Emin tarafından çevrilmiş ve İzzet Aydemir tarafından yayına hazırlanmıştır.

Sadece kitap ve dergi yayınlamakla kalmayan İzzet Aydemir araştırmaları sonrası edindiği bilgileri yurt içinde ve dışında konuşmacı olarak katıldığı bir çok konferansta insanlara aktardı.

Sovyetler Birliğinin yıkılması sonucunda Kuzey Kafkasya’da meydana gelen olumlu gelişmeleri yakından takip etmiş ve 1991 yılında Kabardey-Balkar cumhuriyeti başkenti Nalçik’e yerleşmiştir. Anavatanda yaşayan soydaşlarımız ile diasporada yaşayanlar arasındaki ilişkilerin daha sıcak devam etmesi için yaz aylarında Türkiye’ye gelerek, bilgi ve ilişki akışını sağladı.

+''+nan+''+Kaffed

Share