Rusların Kafkasyayı İşgalinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil

N.Luxemburg, Rusların Kafkasyayı İşgalinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil, Çeviren: Sedat Özden, Kayıhan Yay., Kasım 1998, 320 sayfa.

+''+

"....Çerkesler'in kaderlerinin tayin edildiği böyle bir dönemin tarihinin anlaşılması, günümüzdeki Kafkasyalılar'ın kendi kendilerini ve dünya içindeki konumlarını tanımlamaları için çok önemlidir. Bir millet olmanın gerektirdiği tarihi devamlılık şuurunun ötesinde, Çerkesler'in o dönem içinde ortaya koydukları tavrın günümüz nesli tarafından anlaşılarak takdir edilmesi, yerine getirilmesi gereken bir vazifedir. Burada önemli olan şartlanmalardan uzak olarak, olayların doğru tahlillerini yaparak, kendimizi sorgulamak olmalıdır...."

Luxemburg'un bu çalışması İngiliz-Rus-Çerkes ilişkilerini ele aldığı dönem içinde birçok tarihi olaya ışık tutması açısından önemlidir. Aynı zamanda İngiliz–Rus rekabetinin geçerli olduğu dönem ve gerginliğin Kafkasya'ya yansımalarını gözler önüne sererek, İngilizler'in Kafkasya'ya yayılmakta olan Ruslarla kurdukları ilişkilerin gerçek anlamını da ortaya koymaktadır. Tarihin sayfaları arasında gezinmek isteyenlere...

Musa Uysal(Emmi), Kalemim Kaydı, Gri Ajans, Ankara, Haziran 1999, 256 sayfa."Çok dilli, ayrı dinli, çok halklı bu insanların kültüre verdikleri önemi de yazmadan edemedim" diyen Musa Uysal bu eseriyle, Kafkasya'daki gözlemlerini, yaşadıklarını dile getirerek, bu kadar ayrı dili konuşan, bu kadar ayrı halkın bir arada kardeşçe nasıl yaşadıklarına bizlerin de tanık olmasını sağlamıştır.

Nereden Nereye, Sokakta Sözleşmiştik, Üç Atlı, Bir Aydınlık Ağacı yazarımızın diğer eserleridir. Etkileyici öykü dili ve fotoğraflarla zenginleştirilmiş gezi-gözlem eseri olan bu kitabı beğenerek okuyacağınızı umuyoruz.

Semen Esadze, Çerkesya'nın Ruslar Tarafından İşgali Kafkas-Rus Savaşlarının Son Dönemi, Çeviren:Murat Papşu, Kafkas Derneği Yayınları, 1. Baskı, Haziran 1999, 134 sayfa.Gürcü asıllı bir Rus subayı tarafından yazılan bu eser Kafkasya bağımsızlık savaşlarının 1830-1864 yıllarındaki son dönemini, Ruslar açısından irdelemektedir. Bu açıdan Kafkasya hakkındaki Rusça eserlerin çoğu gibi onun da görüşleri tarafsız ve objektif değildir. Kafkas Savaşları'na Çarlığın emperyalist gözüyle bakmakta, Çerkesler'i "düşman halk" , istilacı Rus birliklerine karşı yurdunu savunmakta olan Çerkes askeri birliklerini "güruh" olarak adlandırmaktadır. Okuyucuların, yazılış amacının Rusya'nın Kafkasya'yı istila ve kolonileştirme politikasını haklı çıkarmak olduğunu unutmamak kaydıyla ve eleştirel bir gözle okuyarak, dönemin olayları hakkında bazı bilgiler elde edebileceklerini umuyoruz.

Çocuklar İçin Çerkes Masalları, Çeviren: Seniye Berzeg, Kafkas Derneği Yayınları, No:10, Kasım 1999, Ankara, 121 sayfa.Kafkas Derneği'nin yayınladığı yeni kitaplardan olan Çocuklar İçin Çerkes Masalları kitabının içinde, Kurt ile Katır, Bülbülün Öcü, Üç Düzenbaz gibi hayvanlarla ilgili masalların yanı sıra; Açgözlü Kardeşler, Konuk Sevmeyen Aile, Denizi İçen Adam gibi insan ilişkileriyle ilgili masallar da yer alıyor. Resimlerle zenginleştirilmiş olan bu masallar kitabının küçük kardeşlerimiz tarafından ilgi göreceğini umuyoruz.

Adolf Berje, Kafkasyalı Dağlı Kavimlerin Kısa Tasviri, Çeviren: Murat Papşu, Kafkas Derneği Yayınları, No:11, Kasım 1999, Ankara, 85 sayfa.Adolf Berje'nin 1858 yılında Tiflis'de yayınladığı bu kitapçık, adından da anlaşılacağı üzere o dönemde az bilinen Kafkasya'yı ve halklarını kısaca tanıtmayı amaçlıyor. O zamanki Kafkasya'nın genel durumu, olayları ve bunlara Rus gözüyle nasıl bakıldığı hakkında genel bir fikir vermesi açısından ilginç olan bu kitap, 1992 Nalçik baskısından Rusça'dan çevrilmiştir. Özellikle 19.yüzyılda Rusya'da bu tür kitaplar Rusya'nın imparatorluk politikasının bir gereği olarak yayımlanmıştır. Dolayısıyla, kitaptaki yanlı ve küçümseyici yorumları okurken Berje'nin, "vahşi dağlılara medeniyet götürme" misyonunu yüklenmiş olan Rusya'nın bu politik amaca hizmet ettiği unutulmamalıdır. Kafkasya'da yaşayan kavimler, her kavim hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bu kitapta, konu; Abhaz kavmi (Azeğa), Svanlar, Çerkes kavmi (Adığe), Ubıhlar, Türk kavmi, Oset kavmi, Çeçen kavmi, Tuşlar, Pşavlar ve Hevsurlar, Lezgi kavimleri (Dağıstan) bölümleri altında ele alınmış.

+''+N. Luxemburg

Share