Gürcü Aydınlardan Sağduyuya Çağrı

Gürcüstan İle Abhazya Arasındaki Durum Nasıl Çözülebilir?


Gürcüstan’daki bazı aydınlar bu soruyu kendi kendilerine sorup çözüm arıyorlar ve “Biz öyle sanıyoruz ki öncelikle ‘Abhazya ile aramızdaki ikili ilişkileri belirleyen bir anlaşma’ tamamıyla kabul edilebilir bir anlaşma olur” diyorlar.

Gürcü aydınları tarafından hazırlanan iki çağrı metnini değerli okurlarımızın bilgisine sunuyoruz. İlki, 37 Gürcü aydını tarafından imzalanan çağrı 12-13 Ağustos 1997 tarihli Tiflis gazetelerinde Akhali Taoba (Yeni Çağ), Dilis Gazetesi (Sabah)ve Şvidrdge (Yedigün) yayımlandı. İkincisi ise 24 Nisan 2001’de Kavkazski Aktsent gazetesinde ve 17-18 Mayıs 2001 tarihlerinde Respublika Abhazia gazetesinde yayımlandı.


ÇÖZÜM BULUNACAK!

14 Ağustos tarihinde Gürcü-Abhaz Savaşı’nın başlamasının beşinci yılı oluyor. Geniş çapta savaş devam etmiyor lakin barış da yok/mevcut değil. Anlaşmazlığın kurbanlarının sayısı artıyor. Rahat yaşamayan, çalışmayan ve çocuklarını eğitemeyen binlerce insanın geleceği belli değil. Barış süreci fiilen çıkmaza girmiş bulunuyor.

Gelecekte ya soğuk savaş sonsuza doğru devam edecek, ya da daha yoğun kan dökücü yeni çatışmalar olacak. Rusya’nın yardımı ile anlaşmazlığın çözümüne olan umudumuz beklendiği üzere iflas etti. Sadece Birleşmiş Milletler Örgütü’ne, AGİT’e ve dost devletlere güvenmenin hiçbir dayanağı bulunmuyor. Son yılların tecrübeleri, Gürcü ve Abhaz sorununu Gürcülerle Abhazların kendilerinin çözeceğini ispat ediyor. Rusya’nın yardımı ile anlaşmazlığın çözümüne olan umudumuz beklendiği gibi iflas etti.

Diğer devletlerin bu işteki rolü ikincil öneme sahiptir. Sorun ise iyice zorlaşmış bulunuyor. Çok kan döküldü. Tarafların pozisyonları birbirine tamamen zıt durumda. Toprak bütünlüğü ve bağımsızlık: Bu sorunun savaşla çözümü mümkün değil. Mevcut olan güçleri ile tarafların her biri topyekün bir zafere ulaşmak için kendi düşüncelerini düşmana dikte ettiremez. Yeniden başlayacak bir savaşın sonucu sadece ölüm kurbanları ile yıkımlardan oluşmayacak. Bunun sonuçları bütün Gürcüstan’ı etkiler. Fakat bundan da önemlisi iki halkın arasındaki güvensizlik uçurumunu daha da derinleştirmesi, düşmanlığı yoğunlaştırması ve birbirinden nefret eden insanların miktarını çoğaltmasıdır. Sonuçta bu, ileride de bir uzlaşmaya varmayı daha da güçleştirir. Abhazları özerklik/otonomi tatmin etmiyor, Gürcüler de ısrarla toprak bütünlüğünü savunuyorlar ise mevcut olan bu durumdan nasıl bir çıkış yolu bulunacak? Ya da Abhazya devleti ve birleşik devlet düşüncesi nasıl uyuşacak?

Büyük ihtimalle 1992-1993’te savaş olmasaydı, Gürcü devleti sınırları içerisinde Abhazya’nın statüsü açıklığa kavuşurdu. Fakat bugünkü mevcut durum Gürcülerle Abhazların yan yana yaşamaları için yeni formüller aranmasını gerektiriyor. Buna dayanarak bizler Abhazya ile anlaşmaya dayanan ilişkiler kurulmasını öneriyoruz.

Fakat bu ilişkiler Abhazya’da barış, Gürcüler ile Abhazların tamamen uzlaşmasını, Abhazların, Gürcülerin ve Abhazya’da yaşayan diğer ulusların temsilcilerinin hukuksal ve realite bakımından savunmasını, Abhazya’nın tüm yurttaşlarının kişisel ve ulusal değerlerinin dokunulmazlığını, Abhazya’nın çok yönlü gelişmesi için gerekli olan siyasal ve ekonomik temellerini yaratmayı sağlarsa, veya yukarıda belirtilen konuları toparlayarak insanların normal olarak yaşaması için gereken şartları sağlayabilirse.

Göçmenlerin geri dönme sorunu, Abhazya’nın statüsünün belirlenmesi bağlamında (kontekst) çözümlenecek, Önce göçmenlerin şartsız ve tamamen geri dönmeleri, daha sonra statü belirlenmesi prensibi (ilkesi) imkansızdır.

Soğuk savaş şartlarında göçmenlerin kitle halinde geri dönmesi mümkün değildir. Böyle bir olanak yaratılmış olsa bile, büyük bir olasılıkla savaşılabilecek bir bölgeye insanları göndermeye müsaade edilir mi?

Siyasal statüsünün belirsizliği, savaşın yeniden çıkması tehlikesini içeriyor. Mevcut olan realiteleri göz önüne alarak, ortak siyasal, ekonomik ve enformasyon alanını yaratmak amacıyla Abhaz ve Gürcülerin doğrudan görüşme vakti geldi.

Gürcüstan kendi olumlu iradesini göstermek amacıyla Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan Abhazya’ya karşı uygulanan ambargoyu kaldırmayı istemelidir.

Ahlaki yönünden hiç söz etmesek dahi, bu tür tedbirlerin hiçbir yararı bulunmadığını dünyadaki tecrübeler gösteriyor. Ambargonun yükü öncelikle sosyal bakımdan savunmasız durumdaki insanlara dokunuyor. Abluka siyasal fikirlerin radikalleşmesini sağlıyor ve birbirinden kopuk olan toplumda düşmanın imajını kuvvetlendiriyor. Bu durum barış sürecini tehlikeye sokuyor. Sonuç olarak Abhazya’daki trajik olayların ahlaki bakımdan değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu yapmaksızın biz iç temizliğimizi sağlayamayız ve ortak geleceğimizi yaratmak için manevi güç bulamayız.

Sorunun yukarıda anlattığımız şekilde çözülmesi, Abhaz sorununun barışçı bir şekilde çözümü için sağlam bir temel yaratacağını ve bunun tüm Kafkasya’nın entegrasyonu yolunda çok önemli bir adım olacağını sanıyoruz.

Abramişvili Tamar – Eğitim ve Enformasyon Merkezi Koordinatörü

Abramişvili Anna – Kadın hakları Danışmanı Vakfı Başkanı

Ançabadze Georgii – Tarih Bilimi Doktoru

Aşanişli Leita – Kafkasya Sanatçılar Birliği Koordinatörü

Azikuri Nanuli – Etnograf

Badridze David – Tıp Doktoru

Bağişvili Ziala – Öğretmen

Beroşvili Mihail – Tercüman

Buhnikaşvili Maria – Öğretmen

Gabaşvili Manana – Tıp Doktoru

Gaidorova Maroa – Filoloji

Gelaşvili Naira – …”Kafkas Evi” Başkanı

Darjania Manana – Gazeteci

Vahania Manana – Öğretmen

Zukakişvili Gamlet – Resim Galerisi “Sololaki” Memuru

Kaçkaçişvili Manana – Ressam

Kekelidze Marina – Filoloji

Kvaşilava İrma – Etnograf

Kvarçia Madiradze Nazi – İnşaat Mühendisi

Kvirkvetia İrina – Fizikçi

Magomedova Manana – Ressam

Mamaladze Tengiz – Biyolog

Mirziaşvili Mihail – Barış, Demokrasi ve Gelişme Enstitüsü’nde Memur

Masonelidze Dali – Fizik

Nadıradze Guram – Doçent –TGU

Othozoria Guram – Tarihçi

Paiçadze Sisina _ Tercüman

Papaşvili Murman – Tarihçi

Jvania Nino – Matematik

Sarcveladze Nodar – Psikoloji Bilim Doktoru

Siharulidze Leila – Redaktör

Tatatadze Ketevan – Gazeteci

Husişvili Georgii- Anlaşmazlığın Uluslararası Merkezi Başkanı – Filazofia Bilim Doktoru

Cakeli Lia – Filoloji – Tercüman

Çelidze Gina – Tercüman

Çikovani Ürii – Gürcüstan Jenooloji Birliği Başkanı

Suladze Georgii – Tarih Bilim Doktoru

GÖRÜŞ-YAKLAŞIM

Son günlerde, Gal bölgesindeki durum oldukça gerginleşmiştir. Bölgede insanlar öldürülmekte, çocuklar sakat kalmakta, taraflar birbirinden rehineler almaktadırlar. Durum kontrolden çıkarsa bu bölgede yeni kanlı çatışmalar başlayabilir.

Bu durum BM, AGİT ve diğer uluslar arası kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilmeye çalışılan barış çabalarına ters düşmektedir. Yalta görüşmelerinde imzalanan belge Gürcü-Abhaz taraflarının birbirini anlaması anlamında önemli bir adımdır. Yalta görüşmelerinde tarafların tartışmalı konularda güç kullanmayacaklarına dair tam bir mutabakata varmışlardır.

Biz Gürcüstan’ın sivil kuruluşları olarak, bu olayların, barışı ve barış sürecinin başarıya ulaşmasını istemeyen kişilerin bir başka provokasyonu olarak görüyoruz. Bu güçlere, “Savaş Taraftarı Parti” adını vermeliyiz. Bu güçlerin temsilcileri devletin üst düzey görevlileridir. Bu kişiler buradaki olayların devam etmesini de, sona ermesini de sağlayabilecek güçtedirler. Bu güçler, Gürcüstan ile Abhazya’nın yakınlaşması ve barışın sağlanmasına kendi politik ve parasal menfaatleri için tehdit olarak görmektedirler. Bu nedenle de, taraflar arasında yakınlaşmaya yönelindikçe faaliyetlerine hızlandırmaktadır. Barış sürecinin bu kadar yavaş gitmesinin müsebbibi bunlardır. Bu gidişat, Gürcüstan politikasına “çifte standart politikası” görüntüsü veriyor ve küçük olumlu adımları da yok ediyor. Bunun en güzel örneği Gal Bölgesindeki son olaylardır. Bu olayların ana nedeni, Gürcüstan Devleti’nin anlaşmazlığın çözümlenmesi yolunda gerçek bir politik stratejisinin bulunmamasıdır.

Bizler Gürcüstan Hükümeti’nin, toplumumuza somut bir çözüm programını sunmak zorunda olduğu kanaatindeyiz. İlk önce hükümet, 1998 Mayıs ayında Gal bölgesindeki, Gürcü halkının tekrar göçüne neden olan olayların resmi değerlendirmesini yapmak zorundadır. Aynı zamanda, savaşa bile neden olabilecek bugünkü gerginliğin de değerlendirmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz.

Gürcüstan Hükümeti’nin aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini istiyoruz:

Gürcüstan Hükümeti barış politikasını mı sürdürüyor, yoksa gizli savaş politikasını mı güdüyor?

Gal Bölgesi’nde silahlı grupların görevi nedir? Onların statüleri nedir, bunların hareketleri Gürcüstan Yetkililerinin açıkladığı barış politikasına ne kadar uygun düşmektedir.

Gürcü-Abhaz savaşının başlamasında Gürcüstan yönetiminin büyük suçu vardır. Dökülen kanların yaşlı ve çocukların çektikleri eziyetin Gal Bölgesinde son olayların sebep olduğu ölüm ve yaralamaların sorumluluğundan Gürcüstan Hükümeti kaçamaz.

Biz bunları hatırlatmak isteriz.

Gürcü ve Abhaz halklarının haklarını facialardan kurtarmak Gürcüstan Hükümetinin sorumluluğundadır.

N. Sarçveladze –Tiflis devlet Üniv. Profesörü

D. Çavahişvili – Halkları Geliştirme Vakfı

M. Kuparadze – Stüdyo Re.

M. Mirziyaşvili – Stüdyo Re.

Ş. Çaoşvili – Tiflis Devlet Üniv. Profesörü

G. Siyamaşvili – Gürcüstan Teknik Üniv. Gazeteci

VI. Doborçiginidze – Abhazya’da Kaybolanları Arama Gürcüstan Vakfı

N. Andriadze – Abhazya’da Kaybolanları Arama Gürcüstan Vakfı

M. Beroşvili – Kafkas Evi

G. Ançabadze – Prof.

M. Pagava – Abhazya’dan Göçmenlerin Vakfı

İ. Merkveladze – Kadınlar Merkezi

G. Huçişvili – Prof.

T. Tsihistavi – Koordinatör

Ts. Odişarya – Anlaşmazlıkların Araştırma merkezi (Abhazya’dan Göçmen)

N. Tsihistavi – Gürcü Hanımlar Vakfı

T. Asatiani – Anlaşmazlıkların Merkez Araştırmacı

G. Gambaşidze – Arkeoloji Kafkas Bilim

N. Gelaşvili – Kafkas Evi Müdürü

T. Hidaşeli – Gürcüstan Genç Hukukçuları Birliği

O. Ruhadze – İnfo Başkanı

G. Çigogidze – Yayın Evi Homli

C. Kvarashelia – Abhazya Barış Yolu

A. Abramişvili – Kafkas Halklarının Dayanışma Vakfı

N. Papuaşvili – Gürcüstan El Yazıları Enst.

G. Odişaria – Yazar

D. Mikadze – Filolog

M. Elbakidze – Barış, Demokrasi ve Gelişme Kafkas Enst.

E. Adelhanov – Barış, Demokrasi ve Gelişme Kafkas Enst.

P. Gurgenidze – Barış, Demokrasi ve Gelişme Kafkas Enst.

M. Buhsianidze – Barış, Demokrasi ve Gelişme Kafkas Enst.

P. Zakareişvili – Adalet Savcısı

Kaffed

Share