Gençler Ankara’da Buluşuyor

KAFKAS DERNEĞİ

div>

II. GENÇLİK TOPLANTISI

div>

10-11 KASIM 2001 ANKARA

div>


Geçen yıl 25 değişik ilden yaklaşık 350 gencin katılımı ile ilki gerçekleştirilen "Kafkas Derneği I. Gençlik Toplantısı" bu yıl yine Kafkas Derneği Genel Merkezi katkılarıyla 10-11 Kasım 2001 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.


Geçen yılki toplantımızda Kafkasya kökenli gençler bir araya gelmiş, sorunları üzerinde tartışarak çözüm yolları üretmeye çalışmışlardır. Türkiye'de yaşayan Kafkasya kökenli gençlerin, sorunlarına ne derece duyarlı oldukları konusunda nabız tutmayı hedefleyen bu ilk toplantımız son derece olumlu bir neticeyle sonuçlanmıştır

Bu yılki amacımız, geçen yıl üzerinde tartışılan konu başlıklarının bizlere açtığı ufukta, Türkiye genelindeki Kafkasya kökenli gençlerin, kendilerinin belirlediği iki konu üzerinde yoğunlaşarak, çözüm yolları aramalarıdır.

Bu yıl II.si düzenlenecek toplantıda aşağıdaki iki konu başlığı ele alınacaktır:

• 21. yy'da derneklerimizin vizyonu, misyonu ne olmalıdır?

(Derneklerin ve Diğer Kurumların daha fazla bir kitleye hitap edebilmesi ve daha yararlı faaliyetlerde bulunabilmesi için ve de çağa uyum sağlayabilmesi için nasıl bir vizyona sahip olması gerekir, kimler veya hangi kurumlarla iletişim içinde olması gerekir, kendisini nasıl ifade etmesi gerekir, yapısı, organları, organizasyon şeması ve görevleri-yükümlülükleri neler olmalıdır? Kimler için ne gibi faaliyetlerde bulunması gerekir?......)

• Anavatan'a dönüş olanakları / Dönüş için altyapı çalışmaları

(Türkiye' de yaşayan Kafkasyalıların Anavatanla ilişki modelleri neler olmalıdır. Dönüşün adımları neler olabilir. Anavatana dönüş için gerek anavatanda gerekse Türkiye' de yapılması gereken çalışmalar nelerdir. Anavatanla ilişki halinde olabileceğimiz yöntemlerin irdelenmesi; Turistik, Ticari, Eğitim ve Yerleşme...)

Bu konu başlıkları dahilinde gençlerin bildirilerini sunmalarının yanı sıra uzman konuklar da toplantıda yer alacaklar ve görüşlerini bildireceklerdir.

Ayrıca ana konular dışında aşağıda belirtilen veya aşağıda yazılı olmayıp gençlerin düşüncelerinde oluşan konularda araştırma, inceleme, proje ve/veya grup çalışması olanlara bu çalışmalarını tanıtma ve sunma imkanları da verilecektir.

Birliktelik ve Kurum İnancı

Kafkas Gençliği ve Anadil Sorunu

Kentleşme, Modernleşme ve Çerkes Gençliği

Sorunlarımızın Çözümünde Birlikteliğin Önemi

Kafkas Gençliğinin Anavatan ile İlişkileri

Kafkas Derneklerinde Gençlerin Rolü

Kırsal ve Kentsel Yasamdaki Gençlerin Yürütebileceği Ortak Projeler

Kurumsallaşmanın Artması, Kurumlarımızda Dil Kurslarının Düzenlenmesi

Derneklerde Kafkas Kültürü Adına Yapılan Somut Şeyler Nelerdir/ Neler Olmalıdır?

Diasporada Birlik Yolunda Problemler ve Çözüm Yolları

Kafkas Kültür ve Medeniyet Tarihi'nin Araştırılması

Kafkasya'ya yapılabilecek ekonomik destek.........

Bu yıl daha geniş bir katılımla daha etkili ve daha yoğun olacağına inandığımız toplantımızın ana amaçlarından biri de Türkiye genelindeki Kafkas kökenli gençleri bir araya getirmek, tanışmalarına fırsat vermek ve çalışabilecekleri ortak zeminler oluşturmaktır. Bu amaçla iki gün sürecek toplantımızda Cumartesi akşamı yemekli bir eğlence programı düzenlenecek ve gençlerin daha rahat bir ortamda bulunmaları sağlanacaktır. Ayrıca konaklama da tamamıyla Ankaralı Gençler tarafından organize edilerek, katılımcılar evlerde misafir edilecektir. Böylelikle ev sahibi-misafir gençlerin daha iyi tanışması sağlanacaktır.

Cumartesi akşamı düzenlenecek eğlence programında yapılacak çekilişte şanslı bir genç, Kafkasya'ya seyahat imkanı elde edecektir. Gidiş-dönüş masrafları karşılanacak olan bu genç seyahat hakkını, Kafkas Derneği'nin organize ettiği "2002 Kafkasya Tatil Organizasyonu'nda" kullanabilecektir.

Toplantının organizasyonu, iki senedir Kafkas Derneği Ankara Şubesi gençleri tarafından yapılmaktadır. Ancak Ankara'lı gençlerden oluşan "Organizasyon Komitesi" bir dahaki senelerde bu komiteyi genişletmeyi, Türkiye çapında derneklerimizin bulunduğu illerden temsilcilerin de katıldığı ortak bir komiteye dönüştürmeyi düşünmektedirler ve bunun için gerekli olan altyapı hazırlığı içersindedirler. Bu altyapı çalışması içersinde daha hızlı ve daha pratik bir yolla fikir alışverişini sağlamak için internet üzerinden haberleşmeyi mümkün kılan bir egroups oluşturulmuş ve komitede var olan kişiler bu seneki organizasyonu da internet üzerinden takip etmişlerdir. Bir dahaki senelerde bu grubun üye sayısının daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bu egroups'a üye olmak ve organizasyonda yer almak isteyen arkadaşlar aşağıdaki adrese bir e-posta göndererek bundan sonraki Gençlik Toplantıları organizasyonlarında yer alabilirler.

Toplantıya her türlü desteği vererek gençleri çalışmalarında teşvik eden Kafkas Derneği Genel Merkezi programın maddi-manevi sorumluluğunu almakta ayrıca organizasyon komitesi ile birlikte daha elverişli koşullarda, daha etkin bir organizasyon hazırlamak için sponsorluk çalışmaları yürütmektedir.

Ana teması geçen sene olduğu gibi bu yıl da 'birliktelik' olan toplantımızda diasporada yaşayan biz Çerkes gençlerinin, sorunlarımızı tartışıp çözüm yolları arayabileceğimiz bir platformun, geçen sene attığımız temellerini kuvvetlendirmek maksadıyla 10-11 Kasım'da Ankara'da buluşması dileğiyle.........

Kaffed

Share