“Dilsiz Ulus Ölüdür”

Saygıdeğer misafirler, değerli hemşehrilerim, sevgili gençler hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım...


Uzunyayla Kafkas Kültür Şenliği'nin kardeşliğe, sevgiye ve toplumsal dayanışmaya vesile olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. 20 yıl gecikme ile de olsa, böyle bir organizasyonun gerçekleşmiş olmasını bir mutluluk vesilesi kabul ediyor, emeği geçenlere sevgilerimle takdirlerimi sunuyorum. Şenliğin içinde gerçek anlamda bir düğün merasimi icra edilecektir. Dikkatle izlendiğinde kaybolmakta olan bir kısım törelerimizin, törensel uygulamasını göreceksiniz. Bunun eski kuşaklar için bir hatırlatma, gençler için bir bilgilendirme olmasını umuyorum. Cenabı Allah'ın bir lütfu ve dedelerimizin bizlere en büyük mirası, fazilet, dürüstlük, yiğitlik, insan ve doğa sevgisi gibi evrensel değerleri içeren Xhabzelerimiz, törelerimizdir. İnsanlara kişilik kazandıran inançlar ve törelerdir. Ancak bu değerleri koruyamamakla hiç sahip olmamak eş anlamdadır. Çalkantılar ve zorluklarla geçen toplumsal hayatımızda zaman azgın bir sel gibi manevi değerlerimizi beraberinde sürüklemiş ve erozyona uğratmıştır. Ancak dürüstlükle düşünelim, zaman zaman bir araya geldiğimizde geçmişimiz ve törelerimizden (Xhabzelerimizden) gururla bahsetmekten öte onu yaşamak ve yaşatmak uğruna bir gayretimiz oldu mu? Bunları geleceğe taşıyacak çocuklarımıza, torunlarımıza ne kadarını aktardık? Bir kısmımız bu töreleri yaşanmaz aşırı katı ve kuralcı kabul edip reddetmedik mi? Bunları tekrar tekrar düşünmek durumundayız.

Bu vesileyle kadınlarımıza da seslenmek istiyorum. Çocuk eğitiminde en etken nokta olan analar, çocuklarınıza çok küçük yaşlardan itibaren dilini ve kültürünü öğrenmesinde ciddi çabalar göstermelisiniz. Çocuğunuzun kişiliği gelişirken, bu kişilikte sizlerin emeği ile kendi kültürlerinin motifleri de oluşur, yarın büyüdüklerinde kendileri ile en çök gurur duyacak olan yine sizlersiniz.

Ve siz gençler, güzel bir vatanda, al bayrak altında yaşıyorsunuz. Bu bayrağın rengini veren şehit kanlarında en çok senin dedelerinin kanı var. Vatanın bütünlüğü, bu bayrağın gururla dalgalanması için her şeyi vereceksin. Öte yandan beş bin yıldan bu yana atalarının üzerinde yaşadığı Ata topraklarımızı da hiç unutmayacaksın. Oradaki soydaşlarının mutluluğu senin de mutluluğun olacak. Varsa sorunlarının aşılmasında yardımcı olacaksın. Bu sorumluluk bilinci ve törelerinin sana sunduğu manevi değerlerinle herkesin güven ve saygı duyduğu bir kişiliğe kavuşacaksın. Bizler her biri bir üniversite değerindeki büyüklerimizden yeterince yararlanamadık. Birer birer göçüp gittiler. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ancak siz aynı hatayı yapmayın. Çok okuyun, araştırın ve büyüklerinizle sıkı ilişkiler kurarak kültürel değerlerinizi gün ışığına çıkarmaya çalışın ve bunları yazın, yayınlayın, yazılı hale getirilsin ki herkes istifade etsin. Kültür değerlerimizin kaybolmasının en büyük nedeni bu yöndeki çalışmaların kısıtlı olmasıdır.

Kafkasya dışında yaşayan kesimimizin tek örgütlülüğü olan derneklerimiz, toplumumuzun odak noktalarıdır. Herkesin bu odaklar çevresinde yoğunlaşması gerektiğine inanıyorum. Bu yoğunlaşma; birliği, kuvveti, dayanışmayı, paylaşmayı, refahı kısacası en güzel yaşamı getirecektir. Bu dayanışma dilimizi, xabzelerimizi, kültürümüzü yok olma, asimile olma bataklığından çekip çıkaracak.

Bu birliktelik, Abhazya'yı, Çeçenistan'ı, Güney Osetya'yı koruyacak en güçlü destek kaynağı olacaktır. Bu birliktelik, diğer cumhuriyetlerimize de arzulanan teknolojiyi, sermayeyi ve emeği taşıyacaktır. Bu dayanışma, Çerkes halkını uygar milletler ailesi arasında hak ettiği kata yükseltecektir.

Bütün milletlerin dillerinde yer alan ve bizim dillerimizde de hak ettiği anlamı bulan bir özdeyiş vardır; "Dilsiz millet ölüdür" ya da başka bir ifadeyle "Dili olmayan toplum millet değildir".

Halkımızın yaşama şansı olan dernekler çevresinde yoğunlaşarak, koruyabiliriz. Bizim okulumuz, radyomuz, televizyonumuz, yayın organlarımız, araştırma enstitülerimiz yok. Dilimizi korumak için izlenecek yöntemleri derneklerimizde yoğunlaşarak, güç birliği yaparak bulacağız. Yoksulumuzu, yetimimizi, güçsüzümüzü, hastamızı bu dayanışmalarla koruyup, kurtarabileceğiz.

Kutsal bir amaçla toplanan siz sevgili kardeşlerim, ülkemizde soydaşlarımızın yaşadığı diğer ülkelerde, Ata yurdumuzda ve giderek tüm dünyada barışın, erdemin, sevginin sağlanması ve korunmasında en önemli etken olmayı sürdüreceğiniz inancı ve umudu ile sözlerime son veriyorum. "Allah bütün milletleri korusun, fakat bizi de unutmasın".

Saygılarımı sunarım.

Kuşha Fikri Özden

Share