Dağlarda Yazı Soluyor

Çetin Öner'e

"Henüz vakit varken gülüm"
N. Hikmet

+''+

Havalanır Adana'dan koca bir tarla pamuk

Papaklanır dağlarının başında

Altında insanlar yaşar

Nasıl bir yaşamaksa

Yaşanır yaşanmasına da kendin olamadan/da

Dağ gülleri nasıl yaşıyorlarsa teneke saksılarda

Onlar ki direnmiş

Destan zamanlardan beri

Rus'un zulmüne

Başlarına ne çoraplar örülmüş

Alameti emperyalist farika

İnklarından yemişler kazığın çatalını

Bir ucunda adı beye çıkmışlar

Kalın ucunda Osmanlı

Hainin iğvasına uyanlar çıkar elbet

İhanetlerini yazmaz onurlu hiçbir tarih

Ne ikinci ne de öz yurtlarına

Adı karaya çıkmış denizin keşke bir dili olsa

Ve konuşsa

Anasının koynunda kokusu çıkmış bebekler

Çölün örümcek ağını yırtma bir çerkeskalem

Dillendirse Kafkaslı destanları

Uyandırsa Seteney'i Nartlar'ı

+''+Bilal Kayabay

Share