Çeçenistan Konulu Panel Düzenlendi

Kafkas Derneği Genel Merkezimizin 27 Şubat 2000 tarihinde TES-İŞ Sendikası Salonunda düzenlemiş olduğu Çeçenistan konulu panele büyük ilgi gösterildi.


Başlangıçta Ankara'daki hemşehrilerimizi bilgilendirme amacıyla düzenlenmiş olan panel, Çeçenistan Devlet Bakanı Aslan Mashadov'un danışmanı Seyid Hasan Ebumüslim ve arkadaşlarının getirmiş olduğu öneri ve istem nedeniyle Türkiye'deki tüm dernek, vakıf ve komitelerin davetli olduğu geniş katılımlı bir panele dönüştü. Hatta yurtdışından, Ürdün Çeçenlerinden, Osetya'dan, Moskova'daki Karaçay Derneği'nden, Khabardey'den, Dağıstan'dan, Çeçen Kadın Derneklerinden ve Çeçen medyasından temsilcilerin katılımı ile bir nevi uluslararası nitelik kazandı.Araştırmacı-yazar Tarık Cemal Kutlu; Çeçenler Şeriatçı ve Vahhabi midir?diye soranların kafalarındaki soruları cevaplarıyla silerken, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Sedat Özden; 1864 Çerkes Sürgünü ve soykırımı ile bugünkü Çeçenistan uygulamaları arasındaki benzerlikleri ortaya koymuş, son konuşmacı, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Kırımlı da 1990 sonrası gelişmelerle ilgili verdiği bilgiler ve Rusların Çeçenistan'daki uygulamalarına seyirci kalan yöneticilerimizi ve batılıları etkin bir ifadeyle eleştirisi zevkle dinlenilmiştir.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sayın Sema Pişkinsüt, Çeçenistan konusu ile ilgili komisyonlarının çalışmalarını ve özellikle Gürcüstan'a yaptıkları seyahat sırasındaki gözlemlerini vurgulu ve duygulu cümlelerle izleyicilere sunmuş, TBMM Avrupa Konseyi Üyesi Sayın Doç. Dr. Oya Akgönenç de siyasi içerikli ilk cümlelerini katmazsak Avrupa Konseyi toplantılarında Rus temsilcilerinin konuşmaları ve karşı tepkiler konusunda açıklamaları dikkatle takip edilmiştir.

Ürdün Çeçen Derneği Başkanı ve Pensilvanya Üniversitesi eski öğretim üyesi değerli profesörümüz ise İngilizce konuşmasında, nelerin acilen yapılması gerektiğine dair önerilerini bir bir sıralamış ve arkadaşımız Sinem Vatanartıran da tercümelerini anında başarıyla gerçekleştirmiştir.

Panelin sonunda özel bir komisyon tarafından hazırlanmış olan, Türk ve Dünya kamuoyuna Türkiye'deki Kafkas kökenli sivil toplum örgütlerinin seslenişini içeren bir DEKLARASYON'u sayın Avukat Yahya Gış okuduktan sonra panel başkanı Prof. Dr. Erol Taymaz da imzaya açılmadan önce okunana deklarasyonu izleyicilerin onayına sunmuş, alkışlarla ve oybirliği ile onaylandıktan ve deklarasyon 58 sivil toplum kuruluşu temsilcilerince imzalandıktan sonra toplantı sona ermiştir. (Deklarasyon metnini bu sayımızda bulabilirsiniz.)

Paneli izleyen dördüncü gün deklarasyonla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığını sorduğumuz Kafkas Derneği Genel Başkanı Muhittin Ünal bize şu bilgileri verdi: "Deklarasyon metni Türkçe ve İngilizce olmak üzere 250 adet çoğaltıldı ve Dünyanın belli başlı Ajanslarına, televizyon ve gazetelerin Türkiye temsilcilerine, yerli gazete ve ulusal televizyonların tamamına, 54 büyükelçiliğe, insan haklarıyla ilgili tüm kuruluşlara ve vakıflara, sendika ve diğer sivil toplum örgütlerine, ayrıca yurt dışındaki tüm Kafkas Derneklerine ulaştırıldı. Aldığımız cevaplara göre de Fransa Parlamentosuna, AGİT'e, Avrupa Konseyi'ne, Birleşmiş Milletler'e değişik dillerdeki metinleri hemşehrilerimiz tarafından ulaştırılmıştır."Panelle ilgili haberi hazırlarken elimize ulaşan bazı dergilerde yer alan ve Kafkas Derneğini hedefleyen eleştirilere ilişkin olarak da Sayın Başkanın görüşünü almak ve hatta eleştirileri yanıtlamak istedik. Başkan bu isteğimize katılmayıp özetle şunları söylemekle yetindi: "Önümüze düşün, arkanızdayız diyerek kuruluşuna üye verdiğimiz Çeçen Dayanışma Komitesi'nin aldığı kararların hep arkasında olduk. Yaptıklarımız ortada. Maksatlı olmayan ve cevap verilmeye değer eleştiriler cevaplandırılır!..."

Kaffed

Share