Abhazya ve Gürcüstan Arasındaki Ateşkes Antlaşması, 1994

15 Mayıs 1994 Moskova

Gürcü-Abhaz çatışmasına politik bir çözüm getirmek için 4 Nisan l994 tarihinde Moskova’da ilan edilen şartlarda bir ateşkes imzalandı. Taraflar resmi ateşkesin tespit tarihinden itibaren, antlaşma şartlarına harfiyen uymak konusunda aralarında anlaştılar ve böylece bir kez daha, 13 Ocak 1994 tarihli bildiri ile garanti altına alınan, kuvvet kullanımından kaçınma veya bir diğerine karşı kuvvet kullanma tehlikesi konusundaki taahhütlerini teyit ettiler. Bu taahhüt, kuvvet konusunda değişmeden kalmıştır. İşbu ateşkes ve kuvvetlerin ayrımı antlaşması taahhütler konusunda kesin hükümler getirmiştir.

1. Taraflar karada, denizde ve havada ateşkes şartlarına kesinlikle uyacaklar ve bir diğerine karşı tüm askeri harekatlardan kaçınacaklardır.

2. Tarafların ordu kuvvetleri aşağıdaki ilkelere uygun olarak çekileceklerdir.

a)Ekteki haritada gösterilen B ve D hatları arasındaki alan bir güvenlik bölgesi (SZ) olarak kalacaktır. Bu alanda ordu kuvvetleri veya ağır askeri ekipmanlar olmayacaktır.

A ve B hatları ile D ve E hatları arasındaki topraklar, sınırlı silahlandırılmış bölgeler (ZLA) olacaktır. Burada ağır askeri ekipmanlar bulunmayacaktır. Güvenlik bölgesi (SZ) ve sınırlı silahlandırılmış bölge (ZLA)’lerde yerel sivil yönetimler olacaktır. Polis veya milis kuvvetleri güvenlik amacıyla hafif silahlar taşıyabilir. Ağır askeri ekipmanlara şunlar dahildir.

80 mm. den yüksek kalibreli tüm top ve havan topları

Tüm tanklar,

Tüm zırhlı taşıyıcılar.

b) Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Barış gücü Kuvvetleri ve askeri gözlemciler; protokol gereğince işbu antlaşmayı tesis etmişlerdir. Yapılan antlaşmaya uyulup uyulmadığını gözlemlemek amacıyla güvenlik bölgelerinde bulunacaklardır.

c) Ağır askeri ekipmanlar güvenlik bölgesinden (SZ) ve sınırlı silahlandırılmış bölgeler (ZLA)’den geri çekilecek ve tespit edilmiş alanlarda muhafaza altına alınacaktır. Bu durum taraflar arasında kararlaştırılacak ve Birleşmiş Milletler Askeri Gözlemcilerinin denetimi altında olacaktır.

d) Gürcü askeri birlikleri, tarafların temsilcilerinin katılımı ile ve Bağımsız Devletler Topluluğu Barışgücü Kuvvetleri ve Birleşmiş Milletler Gözlemcilerinin gözetimi altında, Kodori Geçidi’nden Abhazya toprakları sınırlarının ötesine çekileceklerdir. Eşzamanlı olarak, barış gücü kuvvetleri ve uluslararası gözlemciler tarafından Kodori Geçidi’nde düzenli devriye hizmetleri organize edilecektir.

e) Abhazya sınırlan ötesinden gelen, gönüllü kuruluşlar tarafından biraraya toplanan insanlar dağıtılacak ve geri çekileceklerdir.

f) Barışgücü Kuvvetleri ve Uluslararası gözlemcilere ait birimler ve alt birimlerinin manevraları, güvenlik bölgesinin dışındaki uygun topraklarda taraflarca koordine edilecektir.

g) Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun askeri gözlemcileri aynı zamanda A ve D noktaları arasındaki karasuları ve hava sahasın da kontrol edeceklerdir. Önlemleri alacaklar ve meşru müdafaalarını yapacaklardır.

h) Barışgücü kuvvetlerine yönelik saldın veya doğrudan askeri tehditler sonucunda bu kuvvetler, uygun güvenlik önlemleri alacaklar ve meşru müdafaalarını yapacaklardır.

3. İşbu antlaşma ve ekli harita, Birleşmiş Mi1letler Organizasyonu, Rusya Federasyonu ve CSCE’nin temsilcilerinin huzurunda, taraflarca Moskova’da ve 15 Mayıs 1994 tarihinden sonraya kalmamak suretiyle imzalanmış olacaktır. Kuvvetlerin ayrımı için detaylı harita ve planlar üzerinde yapılacak bir kesin sınır tespiti taraflar için bir deneme olacak, çalışma grupları içinde işbu antlaşma ile uygunluğu sağlanacak ve üretilecek çözümlerin her safhasında iskeleti teşkil edecektir ki bu çalışma grupları bu amaç için, işbu antlaşmanın imza tarihinden beş gün önce Moskova’da çalışmaya başlayacaktır. Onlar, özel görevlerini beş gün içerisinde yerine getireceklerdir. Çalışma gruplarının özel görevlerinin tamamlanmasından beş gün sonrâ ayırma başlayacaktır. Ayrımın sürecinin tamamlanması, başlangıcından itibaren on günden fazla gecikmeyecektir.

4. Güvenlik bölgesi (SZ) ve sınırlı silahlandırılmış bölgeler (ZLA) haritası, ekinden A protokolünü kapsamalıdır. CIS barış gücü kuvvetlerine ilişkin protokol aşağıdaki gibidir.

Taraflar aralarında şöyle anlaşmışlardır:

CIS barışgücü kuvvetlerinin görevi, ateşkes ve garanti hükümlerine kesin riayet için maksimum kuvvetle destek vermek uygulamalarını kapsar. Ayrıca bu kuvvetlerin mevcudiyeti, tüm Gali bölgesinin üstünde, insanların yerlerini değiştirmede ve mültecilerin güvenli geri dönüşlerini kolaylaştırıcı olacaktır. Bu kuvvetler, güvenlik bölgesi ve sınırlı silahlandırılmış bölge ilişkilerinde, antlaşma ve onun protokolünün tamamlanmasını kontrol edecektir.

Bu kuvvetler görevlerini yaparken, yerel kanunlara ve mevzuata uyacaklar ve yerel sivil yönetimlerin aktivitelerine engel olmayacaklardır. Bu kuvvetler görevlerini yerine getirirken, diğer zorunlu ayrıcalıklar kadar, güvenli bölgede ve sınırlı silahlandırılmış bölgede, haberleşme ve dolaşım özgürlüğü isterler. CIS barışgücü kuvvetleri, Barışgücü Kuvvetleri Başkomutanlığı ve Geçici Birleşik Komutanlık’ın emri altında işlev gösterecektir.

5. İleriki süreçlerde tam politik çözüm arayışları sürecektir.

6. Tarafların talebi durumunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş. Milletler Askeri gözlemcilerinin görev sürelerini uzatır. Bunun için yukarıda belirtilen durumlarda tarafların iştirakini ve korumasını ister.

7. Taraflar, 15 Nisan 1994 tarihinde Bağımsız Devletler Topluluğu Taraf Devletler Devlet Başkanları Konseyi’nin çağrısı temelinde, Konsey’in kabul edilmiş kararlarının, Gürcü-Abhaz çatışmalarının olduğu bölgelerde, kolektif barışgücü kuvvetlerinin kullanımına bırakılmasını talep ederler.

Abhazya Tarafı S.JİNJOLIA

Gürcüstan Tarafı J.IOSELIANI


Abhazya

Kaffed

Share