20-23 Eylül 2000 Adiğey Kültür Festivali

Adığey Cumhuriyeti Kültür Bakanı Çemişo Gazi tarafından Kafkas Derneği Genel Başkanı Muhittin Ünal'a gönderilen mesajda; bu yıl Adığey Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta düzenlenecek olan "Adığe şarkılarıyla, Adığe Müziğinin Dünyası" adlı festivalin genel çerçevesi ve katılım koşulları belirtilmiş ve tüm hemşehrilerimiz festivale davet edilmiştir.

"Adığe Şarkılarıyla, Adığe Müziğinin Dünyası" Festivaline Katılma Koşulları


Adığey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Müzik ve Folklor Topluluğu "Nalmes" ve Kültür Merkezi tarafından düzenlenen festival, 20-23 Eylül 2000 tarihleri arasında Maykop'da gerçekleştirilecektir.

Festivale, Khabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Adığey Cumhuriyetleri ile Krasnodar'da ve başka ülkelerde yaşamakta olan müzik gurupları, solistler ve enstrümantal müzik yapanlar katılabileceklerdir.

Fesivalin Temel Amacı

Ulusal Adığe kültürünü korumak, gelişmesini sağlamak;

Farklı ülkelerde yaşamakta olan Adığelerin birlik ve beraberliklerini sağlamak, ulusal kültürlerinin dirilmesine katkıda bulunmak;

Yetenekli olan şarkıcı ve müzisyenleri ortaya çıkarmak.

Festivalin Alt Amaçları

Adığe müzik sanatını yüceltmek, ulusu birleştirecek kültürel değerleri bir araya getirmek;

40 ayrı ülkede yaşamakta olan Adığelerin dünya kültürüne mal olmuş müzikal değerlerlerini daha derinden tanımak, yeniden düzenlemek;

Adığe şarkıları ile güftelerini yaşamın içinde yeniden görmek isteyen halkın bu isteğini yerine getirmek;

Ulusu yeniden canlandırmak isteyenlerin gücünü birleştirmek, birlikte çalışmalarını sağlamak;

Ulusal kültürü yeniden yüceltmek, onun değerini tüm Adığelere ulaştırmak için çalışmak,

Adığe kültürünün öğrenilmesi, geliştirilmesi için, yetişen çocuklarımızı özendirmek, kültürümüzün güzelliklerini anlamalarını sağlamak;

Eski Adığe şarkılarının söyleniş yöntemlerini, Adığe makamlarını olduğu gibi korumak ve zamana uygun bir şekilde gelişmesi için çalışmak.

Dolaylı Olarak Festivalin Amaçları İçinde Yer Alan Hususlar

Adığe ulusunun tarihini yeniden öğrenmek, çok eskilerden başlayarak ulusu yönlendirmekte olan, bir arada bulunma, karşılıklı ilişki kurmada geçerli olan değer yargılarına gençlerin yönlenmelerini sağlamak, Adığeliği rehber edinmeleri için eğitmek.

Müzik toplulukları (15 kişiden fazla olmamak üzere), solistler, enstrümantal müzik yapanların festivale katılabilmeleri için yaş sınırı yoktur.

Festivale katılan en iyi müzik topluluğuna, soliste ve enstrümantal müzik yapanlara bir belge ve plaket verilecektir.

Festivale katılmak isteyenler en geç 1 Eylül 2000 tarihine kadar adları ve soyadları ile icra edecekleri müziklerin listesini tertip komitesine bildirmeleri gerekmektedir.

Festival Programı:

20 Eylül 2000: Festivale katılacak olanlar Maykop'da toplanacak.

21 Eylül 2000: Festivalin açılışı.

22 Eylül 2000: Festivale katılanlar müziklerini Adığey Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerinde icra edecekler.

23 Eylül 2000: Festivale katılanların uğurlanması.

Yol masrafları festivale katılanlar tarafından ödenir. Yemek ve barınma festival komitesi tarafından karşılanacaktır.

İrtibat telefonları: Maykop: (007-87722) 31079 ve 30071

Kaffed

Share