Dernek Sohbetleri

nan

22 ekim cuma akşamı saat 20.00'de Ankara Kafkas Derneği toplantı salonunda dernek sohbetlerine başlanacaktır. Sohbetlerin sunuşuna Fahri Huvaj, Erol Taymaz ve Fırat Kozok konuşmacı olarak katılacaktır. Her sohbette o ayın önemli olayları kısaca özetlendikten sonra bir konu üzerinde konuşmacılar ve katılımcılar görüşlerini belirtecektir. Bu ayın konusu olarak; 01.10.2004 tarihli Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanan, Prof.Dr.Baskın Oran'ın başkanlığını yaptığı “Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi uygun bulunmuştur. Önemli konularda dernek görüşlerinin oluşmasına katkıda bulunacağını düşündüğümüz dernek sohbetlerine tüm üyelerimizi ve hemşehrilerimizi davet ediyoruz.

Kaffed

Share