KAF-FED’in Beslan Olayları ile ilgili açıklaması

td> tr> tr> td> tr> tbody>

Kaf-Fed'in Beslan Olayları ile ilgili açıklamasıstrong>

p>

KAMUOYUNA DUYURUstrong>

p>

KUZEY OSETYA’DAKİ OKUL BASKINI EYLEMİNİ KINIYORUZstrong>

p>

Gürcistan’ın Güney Osetya ve Abhazya’ya yönelik söylemlerinin sebep olduğu rahatsızlıklar devam ederken, önce İnguşetya’da sonra da Kuzey Osetya’da gerçek­leşen eylemler bölgenin istikrarı açısından kaygı vericidir. Çeçenistan liderlerinin olayı kınamaları ve terör eylemi olduğunu açıklamaları bu bakımdan anlamlıdır.

p>

Eylemi gerçekleştirenlerin kimlikleri ve amaçları ne olursa olsun, masum çocukların ders görmekte olduğu bir okulun hedef seçilmiş olması, huzursuzlukların diğer kardeş Kafkas Cumhuriyetlerine de sıçratılmak istenmesi hiçbir şekilde kabul edilebilir bir davranış değildir.

p>

O nedenle okul baskını girişimini kınıyoruz.

p>

Çerkes kültüründe, savaş nedeniyle dahi olsa kadınlara, yaşlılara, çocuklara, hayvanlara ve ekili araziye asla zarar verilmez, bunlar savaşın malzemesi yapılmaz. Bu kesin bir töredir. O itibarla, Osetya’daki terör eyleminin Çerkeslerle ve Çerkeslikle asla ilgisi olamaz.

p>

Sadece Kafkasya’da değil dünyanın neresinde olursa olsun savaşa ve terörün her türlüsüne karşı, sorunların görüşmeler yoluyla çözümünden yana olanKafkas Dernekleri Federasyonu olarak;  okul baskını olayının daha fazla insan kaybına neden olmadan akl-ı selimle çözümlenmesi, bu tür eylemlerin Kafkasya’da bir daha yaşanmaması, bölgede mevcut bütün uyuşmazlıkların silahlı eylemler yerine barışçı yöntemlerle çözüme kavuşturulması istem ve dileğimizi, yöredeki tüm ilgililerin ve kamuoyunun bilgisine önemle arz ederiz.

p>

                                                                                            

p>

Saygılarımızlastrong>

p>

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONUstrong>

p>

YÖNETİM KURULUstrong>

p>
table>
nanKaffed

Share