Konferans: Sivil Toplum Kuruluşları ve İnsan Hakları

nan

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Af Örgütü Ankara Temsilcisi Dr. Levent KORKUT'un konuşmacı olarak katılacağı ve derneğimizin "Zafe" İnsan Hakları ve Dış İlişkiler Komisyonub> tarafından düzenlenen konferans 26 Mart Cuma akşamı saat 19:30'da dernek lokalinde olacaktır.

td> tr> td> tr> td> tr> td> tr>
Yer:Kafkas Derneği Lokali,
Şenyuva Mh. Meriç Sk. No: 44
Ankara
Tarih:26 Mart 2004 Cuma
Saat:19:30
Katılım:Tüm üyelere ve misafirlerine açık
table>
Uluslararası Af Örgütü’ne dair…
Uluslararası Af Örgütü, insan hakları için kampanyalar yürüten dünya çapında bir harekettir. Tüm hükümetlerden, siyasi ideolojilerden, ekonomik çıkarlardan ve dinlerden bağımsızdır. Çalışmaları titiz araştırmalara ve uluslararası topluluğun kabul ettiği standartlara bağlıdır.

Örgüt ihlal vakaları karşısında dünyanın her yerindeki gönüllü aktivistlerini harekete geçirir.

Uluslararası Af Örgütü gönüllüsü kimdir?

Din, dil, renk ve siyasi görüş farkına rağmen tüm insanların eşit olarak insan haklarına sahip olduğuna inanan kişidir.

Yüz kırkı aşkın ülkede bulunan gönüllülerin sayısı milyonlarla ifade edilir. Her yaş, her meslek ve her sosyal gruptan Uluslararası Af Örgütü gönüllüsü vardır. Hiçbir karşılık beklemeden insan hakları ihlalleri kurbanlarına destek vermek için zamanlarını ve enerjilerini harcarlar.

Uluslararası Af Örgütü’nün vizyonu, misyonu ve değerleri nelerdir?

Vizyonumuz

“Uluslararası Af Örgütü’nün vizyonu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve diğer uluslararası insan hakları standartlarında belirtilen bütün insan haklarının herkes tarafından kullanıldığı bir dünyadır.”

Misyonumuz

“Bu vizyonu yerine getirirken UAÖ’nün misyonu, tüm insan haklarının geliştirilmesine yönelik çalışması kapsamında

 • fiziksel ve ussal bütünlük hakkı,

 • ifade ve vicdan özgürlüğü ve

 • ayrımcılığa uğramama hakkına

  yönelik ağır ihlallerin önlenmesi ve sona erdirilmesine odaklanmış araştırma ve eylem yapmaktır.”

  Ana değerlerimiz

  “UAÖ uluslararası dayanışma, bireysel mağdurlar için etkin eylem, küresel kapsama, insan haklarının evrenselliği ve bölünmezliği, tarafsızlık ve bağımsızlık, demokrasi ve karşılıklı saygı ilkelerine bağlı küresel bir insan hakları savunucuları topluluğudur”

  Çalışmaların yoğunlaştığı konular:

 • Tüm düşünce mahkumlarının* serbest bırakılmasını sağlamak

  *Uluslararası Af Örgütü’ne göre düşünce mahkumu kimdir?

  Düşünce mahkumu; siyasal, dinsel veya diğer vicdanı inançları ya da etnik kökeni, cinsiyeti, rengi, dili, ulusal veya toplumsal kökeni, ekonomik statüsü, doğuştan veya başka statüsü nedeniyle hapsedilmiş, şiddet kullanmamış, şiddeti teşvik etmemiş ve savunmamış kişidir.

 • Tüm siyasi tutukluların vakit geçirilmeksizin ve adil olarak yargılanmalarını sağlamak

 • Tüm tutuklu ve mahkumlara yönelik ölüm cezası, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele ve cezaların ortadan kaldırılmasını sağlamak

 • Siyasi cinayetlerin ve ‘kayıp’ların sona ermesini sağlamak

  Yukarıdaki ana çalışma alanlarının dışında ayrıca,

 • Silahlı siyasi grupların, görüşleri nedeniyle insanları tutuklamak, rehin almak, işkence ve öldürme gibi eylemlerine karşıdır ve bu gruplara insan haklarına saygılı olmaları için çağrıda bulunur.

 • Sığınma talebinde bulunmuş olan ve temel insan haklarının ihlal edileceği bir ülkeye iade edilme tehlikesi ile karşı karşıya olan kişilere yardımcı olur.

 • Birleşmiş Milletler, Bölgesel hükümetler arası kuruluşlar ve diğer hükümet dışı örgütlerle birlikte insan haklarını geliştirmek için çalışır.

 • İnsan haklarını korumak amacıyla, uluslararası askeri, güvenlik ve polis ilişkilerinin kontrol edilmelerini sağlamaya çalışır.

 • Her ülkede insan hakları eğitimi ve bilinç kazandırma programları düzenler.

  Kendi ülkende çalışma kuralı

  Uluslararası Af Örgütü’nün tarafsızlığını korumak ve evrensel dayanışmayı güçlendirmek için tüm üye, gönüllü ve personelinin uyması gereken bir kuralı vardır: Kendi ülkende çalışma kuralı.

  Bu kurala göre, aktivistler ya da personel Uluslararası Af Örgütü adına kendi ülkelerindeki ihlaller ile ilgili araştırma yapamaz, yapılan kampanyalar ve çalışmalara katılamaz. Ülkeleri hakkında çıkan raporlarla ilgili yorum yapamaz, ancak bu raporları ve bilgileri dağıtabilirler. Bir başka şube veya Merkez’den yapılacak açıklama ya da çalışmalardan sorumlu tutulamazlar.

  UAÖ gönüllüleri, kendi ülkelerinde insan hakları eğitimi, hükümetlerinin uluslararası insan hakları sözleşmelerine katılması, ölüm cezalarının kaldırılması ya da yasaların uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için çalışma yürütebilirler.

  Adım adım Uluslararası Af Örgütü’nün çalışma biçimi

 • Uluslararası Af Örgütü, ihlal mağdurları için eylemde bulunmanın gerekli olduğunu saptadığı anda, üyelerini harekete geçirir.

 • Önce gerçekler araştırılır. Çünkü insan hakları ihlallerini gerçekleştirenler suçlarını gizlemeye çalışırlar. Örgüt gönderdiği uzmanları ihlal mağduru kişilerle görüştürür. Bu uzmanlar ayrıca mahkemelere gözlemci olarak katılırlar, yerel insan hakları savunucuları ve resmi yetkililerle de görüşürler.

 • Uluslararası Af Örgütü gerçeğe ulaşabilmek için binlerce medya organını izler ve dünyanın her yerindeki güvenilir bilgi kaynakları ile temasa geçer.

 • Gerçeklerin doğru ve tarafsız şekilde aktarılması Uluslararası Af Örgütü için çok önemlidir. Londra’daki Uluslararası Sekreterya Uluslararası Af Örgütü’nün araştırma merkezidir. Bu merkezde elliden fazla ülkeden, 300’ü aşkın kadrolu personel ve yüzün üzerinde gönüllü çalışır .

 • Uluslararası Af Örgütü konu ile ilgili gerçekleri netleştirdikten sonra vaka ile ilgili eylemler başlar. Hükümetlerle görüşülür, medya bilgilendirilir, ayrıntılı raporlar yayınlanır.

 • Gerçek, el ilanları, posterler, web sitesi, bültenler ve ilanlarla halka ulaştırılır.

 • Dünyanın her yanındaki destekçiler ve Uluslararası Af Örgütü çalışanları, hükümetlere ve diğer nüfuzlu kişi ve kurumlara ihlallerin durdurulması doğrultusunda baskı uygulanması için kamuoyunu harekete geçirir.

 • Tüm bunların yanında açık hava gösterilerinden mektup yazmaya, insan hakları eğitiminden fon sağlayan konserlere kadar çeşitli etkinlikler yapılır. Küresel ve yerel kampanyalarla, lobi faaliyetleri de bu etkinliklerin içindedir.

 • Uluslararası Af Örgütü’nün doğrudan protestoyu sağlayan en önemli silahları mektup, faks ve elektronik postadır.

 • İnsan hakları mağdurları için bu iletiler özgürlüğün anahtarlarıdır.

 • Hayat kurtarmak için acil eylem gerektiğinde dünyanın dört bir yanındaki gönüllüler haberdar edilir ve bir kaç saat içinde vakanın bulunduğu ülkenin ilgili yetkililerine onbinlerce mektup faks ve elektronik posta ulaşır.

  Uluslararası Af Örgütü’nün “İlkleri”

  İlk Acil Eylem

  UAÖ, Brezilyalı Profesör Luiz Basilio Rossi için ilk kapsamlı Acil Eylem çağrısını 19 Mart 1973’te yayınladı. Siyasi nedenlerle tutuklanmış olan Luiz’in kendisi de UAÖ’nün çağrılarının çok önemli olduğuna inanmaktadır: “Davamın halka duyurulduğunu biliyordum, artık beni öldüremeyeceklerini biliyordum. Sonra üzerimdeki baskı azaldı ve koşullar düzeldi.” Prof. Rossi 24 Ekim 1973’te şartlı tahliye edildi ve duruşmayı bekledi. Şubat 1974’te Belçika’ya gitti. Duruşması 10 Mart 1975’te yapıldı. Hüküm giymedi ancak bir tutuklama emri çıkartıldı. Luiz’in karısı daha sonra UAÖ Brezilya’nin sağlık görevlileri ağının kurucu üyelerinden biri oldu.

  p>

  İlk UAÖ Heyeti

  UAÖ’nün ilk heyeti Ocak 1962’de Gana’ya gitti. Londralı bir avukat olan Louis Blom-Cooper buraya İçişleri Bakanı’yla bir görüşme yapmak ve Önleyici Gözaltı Yasası uyarınca tutulan muhalefet üyeleriyle ilgili bilgi toplamak için gitti .

  İlk Yıllık Rapor

  Eylül 1962’de yayınlanan ilk yıllık rapor 7 ülkedeki 70 grup tarafından adlarına çalışılan 210 tutuklu ve mahkum bulunduğunu ve Düşünce Mahkumları Kütüphanesinde 1200 vakayla ilgili belge bulunduğunu açıklamaktaydı.

  İlk Çağrı

  UAÖ’nün ilk çağrısı Amnesty ’61. Bu çağrı Peter Benenson tarafından yazıldı ve The Observer gazetesinde yayınlanarak daimi bir uluslararası insan hakları hareketinin doğmasına neden oldu.

  p>

  İlk UAÖ Düşünce Mahkumları

  Constantin Noica

  Romanya’da felsefeci olan Constantin Noica, ceza olarak üniversiteden geçici olarak uzaklaştırıldığı dönemde, arkadaşları ve öğrencileri onun felsefe ve edebiyat üzerine yaptığı konuşmaları dinlemek için yanına geldikleri gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  Serbest bırakıldı.

  p>

  Rev. Ashton Jones

  Güney Eyaletlerinde renk yasağına karşı çalışan CORE Özgürlük Yürüyüşü hareketinde önemli bir kişi olan 65 yaşındaki Bakan Ashton Jones sürekli dövülüyordu ve üç kez hapsedildi.

  Serbest bırakıldı

  p>

  Cardinal Mindszenty

  Macaristan’da Kardinal Mindszenty komünist hükümete muhalefet ettiği için ABD Büyükelçiliğinde uzun yıllar boyunca ev hapsinde tutuldu.

  Sonunda serbest bırakıldı

  p>

  Archbishop Josef Beran

  Nazi işgali sırasında iki toplama kampından sağ kurtuldu. Ama 1948’de, bir darbeyle iktidarı ele geçiren yeni komünist hükümeti protesto eden bir vaaz verdiği için tutuklanarak hapsedildi. 1961’de Beran 13 yıldır hapisteydi.

  Serbest bırakıldı. 1967’de özgürlüğüne kavuşmasını kutlamak için Roma’da bir Af Örgütü Mumu yaktı.

  p>

  Toni Ambatielos

  Sendika çalışmaları nedeniyle hapsedilmiş bir Yunanlı komünist.

  Sonunda serbest bırakıldı

  p>

  Dr. Agostino Neto

  Angolalı bir şair ve doktor olan Dr. Neto hükümran Portekizli yetkililerin elinde korkunç vahşete maruz kaldı. Haziran 1960’da Portekiz’de siyasi polis evine girdi, onu ailesinin önünde kırbaçladı ve sonra ülkesi için sağlık koşullarını düzeltmeye çalışma “suçu” için yargılanmaksızın bir hapishaneye götürdü.

  Daha sonra kontrollü ev hapsine yerleştirildi ve buradan kaçtı. Angola’nın ilk Devlet Başkanı oldu.

  p>

  (En az 11 eski UAÖ düşünce mahkumu, devlet veya hükümet lideri oldu)

  İlk UAÖ Genel Sekreteri

  Martin Ennals (Temmuz 1968)

  İlk UAÖ grubu

  Hampstead, Londra, Birleşik Krallık

  İlk UAÖ raporu

  Eylül 1965: UAÖ Portekiz, Güney Afrika ve Romanya’daki cezaevi koşullarıyla ilgili raporlarını aynı anda yayınladı.

  Kaffed

 • Share