Fişleme olayı için Kaf-fed in Kamuoyu açıklaması

td> tr> tr> td> tr> tbody>

Fişleme olayı için Kaf-fed'in Kamuoyu açıklamasıstrong>

p>

10 Mart 2004 tarihli Hürriyet gazetesinde ‘Sosyetik Fişleme’ manşetiyle verilen ve tüm Tv. kanallarının akşam haber bültenlerinde yer alan açıklamalar arasında üç ayrı kültür gurubu ile birlikte Çerkesler ve Abazalar’ın da sayılmış olması üzücü, kırıcı, önyargılı ve talihsiz bir tespittir.

p>

Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına gelmiş oldukları günden başlamak suretiyle bu güne kadar bu ülkenin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için hep en ön safta yer almış, geleneksel eğitim anlayışlarının doğal sonucu olarak sadakatle hizmet etmek dışında hiç bir söylem ve istemleri vaki olmayan Abaza ve Çerkeslerin, izlenmesi gerekli kültür gurupları arasında gösterilmiş olması ve böylesi bir isteğin de Silahlı Kuvvetlerimizin bir kanadından gelmiş olmasını anlayabilmek mümkün değildir.

p>

Son yıllarda giderek demokratikleşen, insan haklarına ve sivil insiyatiflere önem veren Türkiye’nin Parlamentosu tarafından çıkartılan yasalar ve Hükümetlerinin yürürlüğe koymuş olduğu yönetmelikler çerçevesinde her Türk vatandaşına tanınmış olan kültürel haklardan olan; Türkçe dışında günlük yaşamda mahalli olarak kullanılmakta olan dil ve şivelerin öğrenilmesi yönetmeliği ile aynı dil ve şivelerle Radyo-Televizyon kanalıyla kültür programları yapılabilmesine imkan veren yönetmelik çerçevesinde Federasyon olarak yapmış olduğumuz müracaatlarla ilgili olarak kamuoyuna yanlış aksedilmiş olan haberler baz alınarak böyle bir sonuca varılmış ise bu durum daha da vahimdir. Ülkemizin en güzide ve en güvenilir kurumu olan Silahlı Kuvvetlerimizin bir kanadınca; bahse konu haberler hakkında gerekli araştırmalar yapılmadan, herhangi bir sorgulamaya gidilmeden, yazılanların tümü doğruymuş gibi kabul etmesi söz konusu olur ki, bu da çok büyük bir talihsizliktir, büyük bir yanılgıdır ve asgarisinden haksızlıktır.

p>

Tüm kamuoyunun şunu iyi bilmesi gerekir; Çerkesler, Abazalar ve diğer Kafkas halkları, Kafkasya’dan Ruslar tarafından hangi koşullarda sürüldüklerinin, bu ülkeye hangi koşullarda gelip yerleşmiş olduklarının, bu ülkenin en güvenilir ve en sadık yurttaşları olarak sorumluluklarının da neyi isteyip neyi istemeyeceklerinin de bilincinde olan sorumluluk duyguları yüksek halklardır. Kuruluşunda çok büyük pay sahibi oldukları Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğüne saygılı, laik, demokrat,sosyal hukuk devleti olarak ebediyen yaşamasından, hiçbir Türk yurttaşından daha az olmamak üzere kendilerini sorumlu ve yükümlü sayan,ülkemiz hakkında başkaca niyet ve hesapları olan hiçbir gurup ve kesimle aynı paralelde olmaları asla mümkün olmayan halklardır.

p>

Genel anlayışı yukarıda özetlenen Çerkes, Abhaz ve diğer Kafkaslıları ayrımcı bir halkmış gibi sayarak onlardan kuşkulanmak, potansiyel suçlular olarak görmek en azından haksızlıktır, ayrımcı bir yaklaşımdır. Son zamanlarda gazete, dergi ve internet sayfalarıyla Çerkeslere yönelik olarak, tarihi gerçeklerin bir kısmını tahrif bir kısmını yok sayarak akıl almaz ve ağıza alınmaz ifadelerle saldırmakta olan, bir gazetede yayımlanan haritada gösterilen Abaza ve Çerkes köylerini ‘ilk fırsatta yok edilecek hedefler’ olarak gösteren bir gurubun söylem ve istemlerinin yükseldiği günlere rastlaması ayrıca bir talihsizlik olmuştur. O nedenle, fişleme yönergesini hazırlayanların, fişlenmeye layık görülmemizle ilgili bir açıklama yapma yükümlülükleri bulunmaktadır.

p>

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz. Ankara,11.03.2004                            

p>

Saygılarımızla

p>

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu

p>
table>
nanKaffed

Share