KAFDER Uluslararası Katılımlı “Xabze” Konferansı

nan

Dil konferansı ile peş peşe gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası XABZE konferansı; ünlü etnolog Bğajnoko BARASBİY'in planlanan günlerde gelemiyor oluşu nedeniyle bir hafta gecikmeli olarak, 30 Mayıs akşamı başlatılıp 31 Mayıs ile 1 Haziran 2003 tarihlerinde yine Ankara'da yapılacaktır.

KAFDER, konferansın başlangıç tarihine kadar; Bğajnoko Barasbi ile Çerkes Ali'nin "Xabze" konulu ve tercümeleri tamamlanmakta olan kitaplarına ilaveten yetiştiği takdirde Rahmi Tuna tarafından hazırlanan aynı konulu eseri de kitaplaştırarak okurlara sunmaya çalışmaktadır.

Kabardey-Balkar'dan etnolog Bğajnoko Barasbiy, Karaçay-Çerkes'den bu alanda önemli bir eseri bulunan Çerkes Ali ve etnolog-tarihçi Thaytsuh Mihail, Adıgey'den filolog ve folklor uzmanı Kuyoko Asfar ile Abhazya'dan etnolog Argun Yura'nın katılacağı toplantıya Türkiye'den de Rahmi Tuna, Fahri Huvaj, Doğan Özden, Kemal Öztürk gibi Xabze konusunda yazılı çalışmaları bulunan birikimli insanlarımız yanında tüm bölgelerden Xabzeyi en iyi bildiği düşünülen thamadelerimizin de katılımları ve katkıları sağlanmaya çalışılacaktır.

Bu konferans da, xabzelerimizin ortak yaklaşımlarla yeniden tespiti ve yayını yanında, yanlış anlaşılmakta olanlarının açıklığa kavuşturulması, artık uygulama kabiliyeti kalmamış olan bazı kuralların günümüze uygulanabilir yorumlara kavuşturulması, binlerce yıldır uygulana gelen bu kurallar bütününün hukuki özelliklerine de açıklık kazandırılması hedeflenmektedir. Konferans notları ayrıca kitaplaştırılacaktır.

Not: XABZE konferansıyla ilgili taslak program aşağıda olup son şeklini uzmanlarımız verecektir.

p>
30-31 MAYIS,1 HAZİRAN XABZE KONFERANSI TARTIŞMA KONULARI

30 Mayıs saat 20.00:

p>
 1. AÇILIŞ KONUŞMALARI
 2. XABZENİN GENEL ANLAMI, İÇERİÐİ ve TEMEL KAVRAMLARI İLE İLGİLİ GENEL KONUŞMA
 3. 31 MAYIS CUMARTESİ:

  p>
 4. BELİRLENEN KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ:
  1. Xabze'nin tanımı, kaynakları, tarihsel gelişimi,
  2. Xabzenin özellikleri ve içeriği,
  3. Thamade-Nakhıj kavramlarının kapsamı ve xabzenin uygulanmasındaki konumları,
  4. Günlük yaşamda fert, aile ve toplum ilişkilerinde xabzenin yeri,
  5. Zexes, kaşen-pseluh-pılh kavramlarının açıklanması, zexes ve düğünlerde genç kız- genç erkek ilişkilerinde davranış kuralları ve yapılmakta olan yanlışlıklar,
  6. Xabzeye göre; kız isteme, nikah, gelin alma ve düğün,
  ol>

  1 HAZİRAN PAZAR:

  p>
  1. Xabzeye göre evsahibi ve misafirin davranışları,
  2. Xabzeye aykırı davranışlar, yargılama ve ceza ,
  3. Çocuk ve genç eğitiminde aile, akraba (Kan bağı ve hısımlık dışı pur-kan vb aile bağları) ve toplumun yükümlülükleri
  4. Xabzeye göre Cenaze ile ilgili kurallar,
  5. Kent yaşamında, xabze öğretimi ve uygulanması açısından derneklerimiz,
  6. Xabzelerden uygulama kabiliyeti kalmamış olanların ortak bir yoruma kavuşturulması
  ol>
 5. KAPANIŞ OTURUMU
ol>Kaffed

Share