Kaffed - Kaffed - Adığece Öğreniyorum http://kaffed.org Fri, 24 Mar 2017 21:43:56 +0000 Joomla! - Open Source Content Management tr-tr Önsöz http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/971-önsöz.html http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/971-önsöz.html Adığe Dilini Öğrenmek Adıge dilini öğrenip konuşabilmenin ilk şartı sesleri iyi tanımak, iyi telaffuz etmek ve onları yazabilmek olarak ifade edilebilir. Adıge dilinin bir ses dili olması itibariyle  en ufak…]]> etaymaz@metu.edu.tr (Kaffed) Adığece Öğreniyorum Thu, 20 Dec 2012 17:06:21 +0000 Giriş http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/972-giriş.html http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/972-giriş.html АДЫГЭБЗЭР ЗРАТХ ЗРАДЖ ХЬЭРФХЭР ADIGE DİLİNİ OKUMAK YAZMAK İÇİN KULLANILAN HARFLER   1- МАКЪ ЗЕШЭХЭР - SESLİ HARFLER А а  ---  а   Е е  ---- е    И и …]]> etaymaz@metu.edu.tr (Kaffed) Adığece Öğreniyorum Thu, 20 Dec 2012 17:09:58 +0000 Birinci Ders http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/973-birinci-ders.html http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/973-birinci-ders.html  ЯПЭ  ГУКЪИНЭ - BİRİNCİ DERS       А а  ---  а   Е е  ---- е    И и  --- i    У у --- u   Ы ы  ----…]]> etaymaz@metu.edu.tr (Kaffed) Adığece Öğreniyorum Thu, 20 Dec 2012 17:11:48 +0000 İkinci Ders http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/974-ikinci-ders.html http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/974-ikinci-ders.html ЕТlУАНЭ    ГУКЪИНЭ                           İKİNCİ DERS   А а    Е е    И и    У у   О о    Ы ы    Э э   Й й            …]]> etaymaz@metu.edu.tr (Kaffed) Adığece Öğreniyorum Thu, 20 Dec 2012 17:13:25 +0000 Üçüncü Ders http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/975-üçüncü-ders.html http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/975-üçüncü-ders.html ЕЩАНЭ ГУКЪИНЭ  ÜÇÜNCÜ DERS   Д д Türkçe  d harfinin sesidir.  D g  şeklinde el yazısı ile yazılır, dı şeklinde okunur.   ды   дэ   да   ди   до…]]> etaymaz@metu.edu.tr (Kaffed) Adığece Öğreniyorum Thu, 20 Dec 2012 17:28:55 +0000 Dördüncü Ders http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/976-dördüncü-ders.html http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/976-dördüncü-ders.html ЕПЛlАНЭ ГУКЪИНЭ DÖRDÜNCÜ DERS   Adigebze de dilin ses dili olması nedeniyle sesler aynı zamanda birer sözcüktürler. Birkaç sesten oluşan sözcükler aslında ifade ettiği şeyi anlatan dizili sözcüklerdir. Bu nedenle…]]> etaymaz@metu.edu.tr (Kaffed) Adığece Öğreniyorum Thu, 20 Dec 2012 17:29:40 +0000 Beşinci Ders http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/977-beşinci-ders.html http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/977-beşinci-ders.html ЕТХУАНЭ ГУКЪИНЭ BEŞİNCİDERS       В - в Türkçe v harfi ile aynı sestir vı diye okunur.   Вы вэ ва во ву ви ув ив   Bu sesin…]]> etaymaz@metu.edu.tr (Kaffed) Adığece Öğreniyorum Thu, 20 Dec 2012 17:30:26 +0000 Altıncı Ders http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/978-altıncı-ders.html http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/978-altıncı-ders.html ЕПЛlАНЭ ГУКЪИНЭ ALTINCI DERS     Гъ - гъ Türkçedeki ğ sesi ile aynıdır ğı diye okunur.   гъы- ağla emri ,гъэ-yıl ,гъа- ağlamiş olan ,гъагъэ- çiçek   Гъу -гъу…]]> etaymaz@metu.edu.tr (Kaffed) Adığece Öğreniyorum Thu, 20 Dec 2012 17:31:12 +0000 Yedinci Ders http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/979-yedinci-ders.html http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/979-yedinci-ders.html ЕБЛАНЭ ГУКЪИНЭ YEDİNCİ DERS     Къ - къ K harfinin kalın sesidir. Arapçadaki kaf harfi ile aynı sesi verir. Къы -- къэ -- къи -- къе -- къа  Къым…]]> etaymaz@metu.edu.tr (Kaffed) Adığece Öğreniyorum Thu, 20 Dec 2012 17:31:55 +0000 Sekizinci Ders http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/980-sekizinci-ders.html http://kaffed.org/kultur-sanat/adığece/item/980-sekizinci-ders.html ЕЯНЭ ГУКЪИНЭ SEKİZİNCİ DERS       Лъ - лъ Le sesinin dilin damaktan ayrılmadan sürekli çıkarılan bir sestir. Dilin iki yanından hava çıkarılarak seslendirilir. Ses öğreticiden alınmalıdır.   Bu…]]> etaymaz@metu.edu.tr (Kaffed) Adığece Öğreniyorum Thu, 20 Dec 2012 17:32:28 +0000