Kaffed - Kaffed - İnsan Hakları http://www.kaffed.org Sun, 27 May 2018 17:36:36 +0000 Joomla! - Open Source Content Management tr-tr Bireysel ve Kolektif Haklar Bağlamında Azınlık Hakları http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/744-bireysel-ve-kolektif-haklar-bağlamında-azınlık-hakları.html http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/744-bireysel-ve-kolektif-haklar-bağlamında-azınlık-hakları.html Kendisinden binyıllar sonra Rosa Lüxemburg’un Alman Komünist Partisi’ne ilk adını verecek olan Trakyalı Köle Spartaküs’e kadar götürülebilecek olan özgürlük düşüncesiyle bağlantılı şekilde akla gelen İnsan Hakları kavramı temelde bireysel ve…]]> bozerdogan@gmail.com (Erdoğan Boz) İnsan Hakları Sat, 13 Oct 2012 17:21:52 +0000 Merhaba Türkiye, Merhaba Avrupa http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/1-merhaba-turkiye.html http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/1-merhaba-turkiye.html Avrupa Birliği'nde dil hassas bir konudur. Onbir tane "resmi" dil vardır. Bütün bu diller eşit statüye sahiptir: AB mevzuatı bu onbir dilde teklif edilir, tartışılır ve yayımlanır. Uygulamada, bazıları diğerlerinden…]]> İnsan Hakları Wed, 15 Jun 2005 12:00:00 +0000 Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri ve Azınlık Hakları http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/2-avrupa-birligi-turkiye-iliskileri-ve-azinlik-haklari.html http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/2-avrupa-birligi-turkiye-iliskileri-ve-azinlik-haklari.html SUNUŞ Günümüzde azınlıklar ve azınlık hakları konusu insan hakları ile bağlantılı olarak giderek artan öneme sahiptir. Azınlıklar konusu ülkelerin iç ve dış politikalarını etkileyen bir faktördür ve ülkemiz Türkiye açısından…]]> abaskan@kaffed.org (Argun Başkan) İnsan Hakları Wed, 15 Jun 2005 12:00:00 +0000 Avrupa Diller Yılı http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/51-avrupa-diller-yili.html http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/51-avrupa-diller-yili.html Dünyada, günümüzde yaklaşık 6,000 dil bulunmaktadır, her biri, Dil Bilimci Michael Krauss'un deyişi ile '...insanın kolektif dehasının eşine az rastlanan bir başarısıdır.' Yıl, bu kültürel mirasların biyolojik türler ve arkeolojik…]]> İnsan Hakları Wed, 15 Jun 2005 12:00:00 +0000 Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı Üzerine Bir Değerlendirme http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/52-bolgesel-ve-azinlik-dilleri-avrupa-sarti-uzerine-bir-degerlendirme.html http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/52-bolgesel-ve-azinlik-dilleri-avrupa-sarti-uzerine-bir-degerlendirme.html Giriş XX. yüzyılın son çeyreğinde, azınlık haklarının gözlenmesi ve korunması büyük önem kazanmıştır. Yakın zamanda ortaya çıkan bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı gibi girişimlerin, azınlık-çoğunluk çatışmalarının düzenlenmesinde ulus devletlerin…]]> İnsan Hakları Wed, 15 Jun 2005 12:00:00 +0000 Avrupa Birliği Temel Haklar Taslak Bildirgesi http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/116-avrupa-birligi-temel-haklar-taslak-bildirgesi.html http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/116-avrupa-birligi-temel-haklar-taslak-bildirgesi.html Brüksel, 28 Eylül 2000 Bildirge No 4487/00, Sözleşme 50]]> İnsan Hakları Wed, 15 Jun 2005 12:00:00 +0000 2000 Türkiye Raporu http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/118-2000-turkiye-raporu.html http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/118-2000-turkiye-raporu.html Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri 10-11 Aralık 1999'da Helsinki'de toplanan AB Konseyi "Komisyon'un ilerleme raporunda belirtildiği üzere Türkiye'de son zamanlarda kaydedilen olumlu gelişmeleri ve Kopenhag ölçütlerine uyum sağlama doğrultusundaki reformları…]]> İnsan Hakları Wed, 15 Jun 2005 12:00:00 +0000 Avrupa Birliği'nin Kısa Tarihi http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/165-avrupa-birliginin-kisa-tarihi.html http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/165-avrupa-birliginin-kisa-tarihi.html Türkiye, 10-11 Aralık 1999 tarihleri arasında yapılan Helsinki (Ek 6.) zirvesinden beri Avrupa Birliği adayı konumundadır. Avrupa Birliği'ne üyeliğin gerekli koşullarının sağlanması için önümüzde uzun bir süreç vardır. Özellikle AB'ne…]]> etaymaz@metu.edu.tr (Kaffed) İnsan Hakları Wed, 15 Jun 2005 12:00:00 +0000 Avrupa İçin Bir Zenginleşme... http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/166-avrupa-icin-bir-zenginlesme.html http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/166-avrupa-icin-bir-zenginlesme.html Avrupa Birliği'nde dil hassas bir konudur. Onbir tane "resmi" dil vardır. Bütün bu diller eşit statüye sahiptir: AB mevzuatı bu onbir dilde teklif edilir, tartışılır ve yayımlanır. Uygulamada, bazıları diğerlerinden…]]> İnsan Hakları Wed, 15 Jun 2005 12:00:00 +0000 Helsinki Zirvesi Kararları http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/193-helsinki-zirvesi-kararlari.html http://www.kaffed.org/bilgi-belge/insan-haklari/item/193-helsinki-zirvesi-kararlari.html 10-11 Aralık günleri Helsinki'de toplanan Avrupa Birliği (AB) liderleri zirvesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı onaylandı. Başbakan Bülent Ecevit, 11 Aralık günü Helsinki'ye giderek zirvenin kapanışında yer aldı.]]> etaymaz@metu.edu.tr (Kaffed) İnsan Hakları Wed, 15 Jun 2005 12:00:00 +0000